އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ސައިމަން ޔެމް

ސްޓޭޖް މަތީ ހުއްޓާ ސައިމަން އަށް ތޫނު އެއްޗަކުން ހަމަލާދީ ޒަހަމް ކޮށްލައިފި

  • ހަމަލާދިނީ ކަޅު ކުލައިގެ ވެސްޓެއް ލާފައި ހުރި މީހަކު
  • ޔެމް ޒަހަމް ކޮށްލާފައިވަނީ ޒޯންގޝަން ސިޓީގައި ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދަނިކޮށް
  • ޔެމް އަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން އޭނާގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ވެފައެއް ނުވޭ

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 21 ޖުލައި 2019 | އާދީއްތަ 07:39 32,251

ސައިމަން ޔެމް - އާކައިވް

ހޮންގ ކޮންގް ގެ ވެޓެރަން މިއުޒީޝަން ސައިމަން ޔެމް، ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓެއްގައި ޗައިނާގެ ސްޓޭޖެއް މަތީގައި ހުއްޓާ އޭނާގެ ބަނޑަށް ވަޅި ހަރާ ޒަހަމްކޮށްލައިފިއެވެ.

ކަޅު ކުލައިގެ ވެސްޓެއް ލާފައި ހުރި މީހަކު ހޮނިހިރު ދުވަހު ވަނީ ސްޓޭޖް މައްޗަށް އަރާ 64 އަހަރުގެ ސައިމަންގެ ބަނޑަށް ވަޅި ހެރުމަށްފަހު އިތުރަށް އޭނާ ޒަހަމް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

ޔެމް ގެ މެނޭޖްމެންޓް ކޮމްޕެނީން، ޗައިނާގެ ޓްވިޓާއާއި ދާދި އެއްގޮތްކުރާ މީޑިއާގެ މަންސައެއް ކަމުގައިވާ ވީބޯގައި ނެރެފައިވާ ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެމީހުން ތިބީ އެކަމާއިމެދު ވަރަށް ބޮޑަށް ހައިރާންވެފައި ކަމަށެވެ.

ޔެމް ޒަހަމް ކޮށްލާފައިވަނީ ޒޯންގޝަން ސިޓީގައި ބޭއްވި ޕްރޮމޯޝަނަލް އިވެންޓެއްގައި ވާހަކަ ދައްކަމުން ދަނިކޮށެވެ. އެގޮތުން އޭނާގެ ބަނޑަށް ވަޅި ހަރާފައިވާއިރު އޭނަގެ އަތަށް ވެސް ހަމަލާ ދިން މީހާ ވަޅިން ހަމަލާ ދީފައިވެއެވެ.

ޔެމް އަށް ލިބުނު އަނިޔާއިން އޭނާގެ ފުރާނައަށް ގެއްލުން ވެފައެއް ނުވެއެވެ. އަދި އޭނާއަށް މިހާރު ދަނީ ފަރުވާ ދެވެމުންނެވެ.

ޗައިނާ ޔޫޓް ޑެއިލީ ނޫހުގައި ރިޕޯޓުކޮށްފައިވަނީ ޔެމްއަށް ހަމަލާ ދިން މީހާ އަދި އެންގިފައި ނުވާ ނަމަވެސް އޭނާއަށް އެ ހަމަލާ ރައްދުވެފައި ވަނީ އެއީ އެހެން މީހެއް ކަމަށް ކުރެވުނު ކުށް ހީއަކުން ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބުނެފައިވާ ކަމަށެވެ.

ހަމަލާގެ ވީޑިއޯއެއް އާންމުވެފައިވީނަމަވެސް ސްޓޭޖް ކައިރިން މީހުންތައް ހަރަކާތްތެރިވާން ފެށި ގޮތުން ހަމަލާ ދިން މީހާއަކީ ކާކުކަން ސާފުވެފައި ނުވާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ޔެމް ވަނީ ޓޫމްބް ރެއިޑާ ދަ ކްރޭޑްލް އޮފް ލައިފް އަދި ނޭކެޑް ކިލަރ ފަދަ ގިނަ ފިލްމުތަކަކުން ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގުބޫލުކަން ހޯދާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް