ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 13:40
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ތާރީހުގައި އާ ނުކުރެވި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް ރިކޯޑް އާ ކުރުމަށްފަހު، ޝަރަފް ފޮތޮއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން
ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރުގެ ތާރީހުގައި އާ ނުކުރެވި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް ރިކޯޑް އާ ކުރުމަށްފަހު، ޝަރަފް ފޮތޮއަކަށް ހުއްޓިލައިގެން
ރާއްޖެއެމްވީ
މެރަތަމް ރެކޯޑް އާކުރުން
ފަސް އަހަރު ކުރިން ދުވަން ނުކުތް ޝަރަފް، ގައުމީ މެރެތަން ދުވުމުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލައިފި
 
ދިގު ރާސްތާ ދުވުމުގެ ދެ ރެކޯޑްވެސް ޝަރަފްގެ އަތުގައި
 
ކުރިން ރެކޯޑް އޮތީ ކުޑަ ހުސެން އަތުގައި

މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ދުވުމުގެ ތެރެއަށް ނުކުތް އަހުމަދު ޝަރަފް، 27 އަހަރުވަންދެން މުގުރާނުލެވި އޮތް މެރެތަން ރެކޯޑް އާކޮށްފިއެވެ.

 

މެރަތަންގެ ގައުމީ ރެކޯޑަކީ މިހާތަނަށް މުގުރާނުލެވި އޮތް އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް ރެކޯޑެވެ. މީގެ 27 އަހަރު ކުރިން ފެށިގެން އާދިއްތަ ދުވަހާ ހަމައަށް އެ ރެކޯޑް އޮތީ ކުރީގެ ދުވުންތެރިޔާ ޑރ. ހުސެއިން ހަލީމް (ކުޑަހުސެން) އަތުގައެވެ.

 

ކުޑަ ހުސެން އެ ރެކޯޑް ހަދާފައިވަނީ 1989 ވަނަ އަހަރު ޕާކިސްތާނުގެ އިސްލާމް އާބާދުގައި ބޭއްވި ސާފް ގޭމްސްގައި 02:45.03 އިން ދުވުން ނިންމައިގެންނެވެ.

 

ގައުމީ ކުޅިވަރުގެ ތާރީހުގައި އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވަންދެން އާ ނުކުރެވި އޮތް އެއް ރިކޯޑް ޝަރަފް މުގުރާލީ މޮރޮކޯގައި ބޭއްވި ރަބަތު އިންޓަނޭޝަނަލް މެރެތަންގައި 02:42:28 އިން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

 

ރެކޯޑް އާކުރުމަށް ފަހު ޝަރަފް ބުނެފައިވަނީ "މިއީ އަދި ފެށުމެއް، ރެކޯޑާ އެކު ލިބުނީ އާ ހިތްވަރެއް" ކަމަށެވެ.

 

ޝަރަފް ރެކޯޑަކީ ކުޑަ ހުސެން އަތުގައި 27 އަހަރުވަން ދެން އޮތް މެރެތަން ރެކޯޑަށް ވުރެ 2.75 މިނެޓުގެ ކުރިއެރުމެކެވެ. 42 ކިލޯ މީޓަރު ދުވެގެން ޝަރަފް ރެކޯޑް އާކުރިއިރު، މިއީ އޭނާއަށް މުގުރައިލި ދެ ވަނަ ރެކޯޑެވެ.

 

މީގެ ކުރިން ޕުކެޓް މެރެތަންގައި 2014 ވަނަ އަހަރު 1 ގަޑި 19:05 މިނެޓުން އަހުމަދު ރިޒާ ހަދާފައިވާ ހާފް މެރެތަން ރެކޯޑް ޝަރަފް މުގުރާލީ މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ މަހު މޮރޮކޯގެ ނަޑޯ މެރެތަންގައި 1 ގަޑި 16 މިނެޓާއި 17 ސިކުންތުން ރޭސް ނިންމައިގެންނެވެ.

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް