އަންގާރަ 14 ޖުލައި 2020
14 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 23
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:24
އިޝާ 19:41
އިންޑިއަން ކަލްޗަރު ސެންޓަރ

އެފްއައިއޭއެމް އާއި އައިސީސީ ގުޅިގެން މިއުޒިކަލް ޝޯއެއް ބާއްވައިފި

  • އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިއުންތެރިންނާއި ވަނީ މި ޝޯގައި ހިތްގައިމު ލަވަތައް ހުށަހަޅާ ދީފަ
  • ޝޯގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މިއުޒިޝަނުން، އިންޑިއާގައި އެމީހުންގެ ހުނަރު ދައްކާލުން
  • މި ޝޯގައި އިންޑިއަން ކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ޑައިރެކްޓަރ ތަންވީރް ނާސްނީގެ އިތުރުން އެމްބެސެޑަރ ސަންޖޭ ސުދިރް ބައިވެރި ވެލެއްވި

ކ. މާލެ | 20 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 07:52 | 2,733

އެފްއައިއޭއެމް އާއި އައިސީސީ ގުޅިގެން ބޭއްވި މިއުޒިކަލް ޝޯގެ ތެރެއިން - އާކައިވް

ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް އާއި އިންޑިއަން ކަލްޗަރު ސެންޓަރ (އައި ސީސީ) ގުޅިގެން މިއުޒިކަލް ޝޯއެއް ބާއްވައިފިއެވެ.

ރާއްޖޭގައި ހުންނަ އިންޑިއަން ކަލްޗަރަލް ސެންޓަރުގައި ބޭއްވުނު މި ޝޯއަކީ އިންޑިއާގެ ސަގާފަތާއި ދިވެހި ލަވަކިޔުންތެރިންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ ގޮތުން ބޭއްވި ޝޯއެކެވެ. އެގޮތުން، އިންޑިއާ އާއި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިންގެ އިތުރުން އައިސީސީގެ ދަރިވަރުން ވަނީ މި ޝޯގައި ހިތްގައިމު ލަވަތައް ހުށަހަޅާ ދީފައެވެ.

ފްރެންޑްޝިޕް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް އިންޑިއާ މޯލްޑިވްސް ގެ ރައީސް އަހުމަދު އަމްޖަދު ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް މައުލޫމާތު ދެއްވަމުން ވިދާޅުވީ މި ޝޯގެ މަގުސަދަކީ ރާއްޖޭގެ ކުރީގެ މިއުޒިޝަނުން، އިންޑިއާގައި އެމީހުންގެ ހުނަރު ދައްކާލުމުގެ އިވެންޓެއް ރޭވުން ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން، އޭނާ ވިދާޅުވީ މި އަހަރު ތެރޭގައި ވަރަށް އަވަހަށް ކުރީގެ މިއުޒިޝަނުން ގޮވައިގެން އިންޑިއާއަށް ދަތުރެއް ރާވާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ޝޯގައި އިންޑިއަން ކަލްޗަރ ސެންޓަރުގެ ޑައިރެކްޓަރ ތަންވީރް ނާސްނީގެ އިތުރުން އެމްބެސެޑަރ ސަންޖޭ ސުދިރް ބައިވެރި ވެލެއްވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.