ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - މީޑިއާ ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ޓްރިޕް

ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމަށް ޗައިނާގެ ޓީމެއް ރާއްޖެ އައިސްފި

  • ޗައިނާގެ މީޑިއާ ޓީމުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ޖުލައި 16 ވަނަ ދުވަހު
  • މި ޓީމުން ރާއްޖޭގެ ތިން ރިސޯޓަކަށް ދިއުމަށްވަނީ ހަމަޖހިފަ
  • ޗައިނާގެ މީޑިއާ ޓީމު ދަތުރު ނިންމާލާނީ ޖުލައި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހު

ފާތިމަތު އުދުމާ
udhooooo

ކ. މާލެ 19 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 13:05 3,076

ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ޓްރިޕް (ފޭމް ޓްރިޕް)ގެ ދަށުން ރާއްޖެއައި ފްރާންސްގެ ޓީމް - އެމްއެމްޕީއާރްސީ

މޯލްޑިވްސް މާކެޓިން އެންޑް ޕަބްލިކް ރިލޭޝަންސް (އެމްއެމްޕީއާރްސީ) އިން ބޭރުގެ ގައުމުތަކަށް ރާއްޖެ އިޝްތިހާރު ކުރުމުގެ ގޮތުން ކުރިއަށް ގެންދާ މީޑިއާ ފެމިލިއަރައިޒޭޝަން ޓްރިޕް (ފޭމް ޓްރިޕް)ގެ ދަށުން ޗައިނާގެ މީޑިއާ ޓީމްތައް ރާއްޖެ އައިސްފިއެވެ.

ޗައިނާގެ މީޑިއާ ޓީމުން ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ ޖުލައި 16 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ގްރޭންޑް ޕާކު ކޮއްދިއްޕަރު، ޝަންގްރިލާ ވިލިގިނލި ރިސޯޓް އެންޑް ސްޕާ އަދި ވެލައްސަރު މޯލްޑިވްސް އަށް ޒިޔާރަތް ކުރުމަށް ފަހު މި ޓީމުގެ ދަތުރު ނިންމާލާނީ މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ޗައިނާގެ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ކޮންޑޭ ނާސްޓް ޓްރެވަލާ، މެރީ ކްލެއާ، ޝަންހާއީ ގުއަންޒީ، ޒަކަރް އަދި ޓްރެވަލް ލެޝާ އެވެ. މި ޓީމުން ރާއްޖޭގެ ކަނޑު އަޑީގެ ހިތްގައިމުކަމަށް ތަޖުރިބާކޮށްލުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެމްއެމްޕީއާރްސީގެ މި ސިލްސިލާގެ ދަށުން ދެކުނު ކޮރިއާ އަދި ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ޓިމްތައް ވަނީ ރާއްޖެ އައިސްފައެވެ. ފްރާންސްގެ ރާއްޖެ އައިސްފައިވަނީ 29 ޖޫން އިން 03 ޖުލައި އަށެވެ. ފްރާންސްގެ ޓީމުންވަނީ ޕްލުމޭރިއާ މޯލްޑިވްސް އަދި މީރު އައިލެންޑް ރިސޯޓަށް ޒިޔާރަތް ކޮށްފައެވެ.

ދެކުނު ކޮރިއާގެ ޓީމުން ރާއްޖެ އައިސްފައި ވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 10 ވަަނަ ދުވަހުއެވެ. މި ޓީމުންވަނީ ސަމާ އައިލެންޑް، ކަނޑީމާ ރިސޯޓް އަދި ތާޖް އެގްޒޯޓިކް ރޮސޯޓް އެންޑް ސްޕާ އަށް ގޮސްފައެވެ. ކޮރިއާގެ ޓީމް ދަތުރު ނިންމާލުމަށް ފަހު ފުރާފައިވަނީ ޖުލައި 16 ގައެވެ.

ފޭމް ޓްރިޕްގެ ދަށުން ރާއްޖެ އަންނަ ޓީމްތަކުގެ ބައިވެރިން ދަތުރު ނިންމާލުމަށްފަހު އެބުރި ގައުމަށް ގޮސް ރާއްޖެގެ ފަތުރުވެރިކަން އަދި ރާއްޖެއާއި ބެހޭގޮތުން ލިޔުންތައް ލިޔުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަމަން ހަލީމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް