ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 02:23
ފިޓްޒޯނު
ފިޓްޒޯނު
ފޭސްބުކް
ފިޓްޒޯން
ހުޅުމާލޭ ފިޓްޒޯނުން ގުރޫޕު ފިޓްނަސް މުޅިން އަލަށް ފަށައިފި
 
ފިޓްނަސް ތަޢާރަފްކުރުމާއި އެކު ފިޓްޒޯންއިން ވަނީ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއްވެސް ފަށާފައި

ހުޅުމާލޭގައި ދިރިއުޅޭ ރައްޔިތުންނަށް ޖިމްގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށްޓަކައި އެންމެ ފުރަތަމަ ހުޅުވި ފިޓްޒޯނުން މުޅިން އަލަށް ގުރޫޕު ފިޓްނަސް ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށައިފި އެވެ.

 

ގުރޫޕުގެ ފިޓްނަސްގެ ދަށުން ފިޓް ޒޯނުން ވަނީ ސްޓޫޑިއޯއެއް ހުޅުވާފައެވެ. އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންނަށް ވަކިން ކްލާސްތައް ހިންގަމުން ގެންދާނެ ކަމަށާއި އެގޮތުން މުޅިން އަލަށް ފެށި ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރޭގައި ސްޓީލް ޕްރޮގްރާމާއި، ޒުންބާ ހިމެނެއެވެ.

 

އަންހެނުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ ޒުންބާގެ ކްލާސްތައް ހެނދުނާއި ރޭގަނޑުގެ އެކި ގަޑިތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށް ފިޓްޒޯންގެ މެނޭޖިން ޕާޓްނަރ އަހްމަދު ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

 

ސްޓީލް ކޮމްބެޓް، ސްޓީލް ޓޮނިކް، ސްޓީލް ޓްރެއިނިން މި ތިން ހެނދުނާއި ރޭގަނޑުގެ އެކި ގަޑިތަކުގައި ކުރިއަށްގެންދާނެ ކަމަށާއި މިހާރުވެސް ގިނަ ބައެއްގެ ތަރުހީބު މިކަމަށް ލިބެމުންދާ ކަމަށް ރިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ. މިޕްރޮގްރާމްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ފިޓްޒޯންގެ ސެޓިފައިޓް އިންސްޓްރަކްޓަރުން ތިބޭނެ އެވެ.

 

ގުރޫޕު ފިޓްނަސް ތަޢާރުފްކުރުމާއި އެކު ފިޓްޒޯންއިން ވަނީ ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަނެއްވެސް ފަށާފައެވެ. މި ހާއްސަ ޕްރޮމޯޝަންގެ ދަށުން އަލަށް ރެޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް ހިލޭ ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލިބޭ ގޮތައް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

 

2014 ވަނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރ މަހުގައި ހުޅުވި ފިޓްޒޯންއަކީ ދުޅަހެޔޮ ކަމަށް ލޯބިކުރާ ފަރާތްތަކުގެ މެދުގައި ވަރަށް މަޤްބޫލު ތަނަކަށް ވަނީ ވެފައެވެ.

 

ފިޓްޒޯންއިން ތަފާތު ގިނަ ހަރަކާތްތައް މިވީ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅުގެ ތެރޭގައި ހިންގަމުން ގެންދާއިރު ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ހުރުމަށްޓަކައި ސައްތަ ކިލޯގެ ނަމުގައި ކުރިއަށްގެންދާ ވަރަށް ޚާއްސަ ރިޔަލިޓީ ޝޯވ އެއް ރާއްޖެޓީވީއާ ގުޅިގެން ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދޭ ގޮތައްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.  

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 02:45
hameed
best gym in the Maldives. keep it up saabas riyaa thikuraa masakatha.