ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 01:18
ވެލެންސިޔާ އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ވެލެންސިޔާ އާއި ގްރީން ސްޓްރީޓް ބައްދަލުކުރި މެޗުގެ ތެރެއިން
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ލީގު
ގްރީން ސްޓްރީޓް މޮޅުވިޔަ ނުދީ ވެލެންސިޔާއިން ހިފަހައްޓައިފި
 
މިއަދުގެ މެޗު ނިމުނީ 1-1 އިން އެއްވަރުވެގެން
 
ގްރީން ސްޓްރީޓް ވަނީ ފުރަތަމަ މެޗުން މޮޅުވެފަ

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ކްލަބު ވެލެންސިޔާ އާއި ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓް ބައްދަލުކުރި މެޗު 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރުވެގެން ނިމިއްޖެ އެވެ.

ގަލޮޅު ރަސްމީ ބޯޅަ ދަނޑުގައި ކުޅުނު މި މެޗު ފެށިގެން ގިނަ އިރުތަކެއް ވަންދެން ބޯޅަ ހިފަހައްޓައިގެން ކުޅުނީ ގްރީން ސްޓްރީޓުންނެވެ. އެހެން ނަމަވެސް މި ހާފުގައި ދެޓީމުންކުރެ އެއްވެސް ޓީމަކަށް ލަނޑުޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތެއް ތަނަވަސްކުރެވިފައެއް ނުވެ އެވެ.

މެޗުގެ 28 ވަނަ މިނެޓުގައި އިލިއާ ސުބޮލިޗްގެ ހިލޭ ޖެހުމާއެކު ވެލެންސިއާގެ ގޯލަށް ނުރައްކާ ކުރިނަމަވެސް ފައިސަލްވަނީ ވަރަށް ހުޝިޔާރު ކަމާއެކު އެ ހަމަލާ ދިފާއުކޮށް ކޯނަރަކަށް ބޭރުކޮށްލާފަ އެވެ. ގުރީން ސްޓްރީޓުން ނެގި ކޯނަރުން ސައިފް ބޮލުން ޖަހާ ގޯލަށް ފޮނުވާލި ބާރު ހަމަލާވެސް މި މެޗުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ފައިސަލް ވަނީ ދިފާއުކޮށްފަ އެވެ.

މެޗުގެ 39 ވަނަ މިނެޓުގައި ސުޓްރީޓުން ލީޑު ނެގީ ލިބުނު ޕެނަލްޓީއަކުންނެވެ. އެލިއާގެ ރީތި ޕާހަކަށް އަހުމަދު ރަޝީދު (އައްމަޑޭ) ކުރިއަށް ޖެހި ކީޕަރު ނައްޓާލުމުން ފައިސަލް ވަނީ އޭނާއަށް ފައުލް ކޮށްފަ އެވެ. ގުރީން ސްޓްރީޓަށް ޕެނެލްޓީ ކާމިޔާބުކޮށްދިނީ އިލިއާ ސުބޮލިޗް އެވެ.

ގްރީން ސްޓްރީޓުން މި ލަނޑުޖެހިތާ އެއް މިނެޓު ފަހުން ވެލެންސިއާ އިން ވަނީ މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަ ކޮށްފަ އެވެ. ވެލެންސިޔާގެ ނިހާން ނަގައިދިން ހުރަސް ގުރީން ސްޓްރީޓްގެ އޭރިއާ ތެރޭގައި ހުރެ ކީޕަރު ބޯމަތިން ގޯލަށް ފޮނުވާލީ ޗިންޑާ ޕްރިންސެވެ.

ދެވަނަ ހާފް ފެށިގެން ދެޓީމުގެ ފަރާތުންވެސް ފެނިގެންދިޔައީ ހަމަހަމަ ކުޅުމެކެވެ. އެގޮތުން ދެޓީމަށް ވެސް ވަނީ ގޯލް ޖަހާނެ ރަނގަޅު ފުރުސަތުތަކެއް ލިބިފަ އެވެ. އެގޮތުން ގުރީން ސުޓްރީޓުގެ ފޯވާޑް އައްމަޑޭއަށް ލިބުނު ހުސް ދެ ފުރުސަތަކާއި ވެލެންސިއާގެ ވެސްޓަށް ލިބުނު ފުރުސަތު ފާހަގަކޮށްލެވެ އެވެ.

މެޗުގެ 78 ވަނަ މިނެޓުގައި އިލިއާ ފޮނުވާލި ބާރުހަމަލާވެސް ދިފާއުކުރީ ފައިސަލް އެވެ. ފައިސަލްވަނީ މެޗުގައި ރަނގަޅު ސޭވްތަކެއް ކޮށްފަ އެވެ. މެޗުގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިއަކަށް ހޮވުނީ ގުރީން ސުޓްރީޓްގެ މިޑްފީލްޑަރު އިލިއާ ސޮބުލް އެވެ.

މިއީ މާލޭ ލީގުގައި ވެލެންސިއާ ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗެވެ. ގުރީން ސުޓްރީޓުން ވަނީ އެޓީމުން ކުޅުނު ފުރަތަމަ މެޗުގައި 1-0 ގެ ނަތީޖާއަކުން ވިކްޓަރީ ބަލިކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް