ކ. މާލެ
|
6 މާރޗް 2017 | ހޯމަ 00:00
ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު
ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު
ރާއްޖެއެމްވީ
މާލޭ ލީގު
ވެލެންސިޔާ އަތުން އެއް ޕޮއިންޓް ލިބުމުން ހިތްހަމަޖެހޭ: ސޮބާ
 
ވެލެންސިޔާ ކީޕަރުގެ ކުޅުން ހަމަ އައުޓް ސްޓޭޑިންގ
 
މެޗުގައި ގްރީންގެ ކުޅުންތެރިން މޮޅަށް ކުޅުނު

މެޗަށް ނުކުތީ ތިން ޕޮއިންޓް ހޯދަން ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ވެލެންސިޔާ އަތުން ލިބުނު ޕޮއިންޓާ ދޭތެރޭ ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް ކްލަބު ގްރީން ސްޓްރީޓުގެ ކޯޗު ސޮބާހު މުހައްމަދު (ސޮބާ) ބުނެފި އެވެ.

އެސްޓީއޯ މާލޭ ލީގުގައި ކްލަބު ވެލެންސިޔާއާ ދެކޮޅަށް ގްރީން ސްޓްރީޓު ކުޅުނު މެޗު ނިމުނީ 1-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން އެއްވަރު ވެގެންނެވެ. މި މެޗުގައި ފުރަތަމަ ލަނޑެއްޖަހައި ލީޑު ނެގީވެސް ގްރީން ސްޓްރީޓުންނެވެ. ނަމަވެސް ވެލެންސިޔާއިން ވަނީ އޭގެ ދެމިނެޓު ފަހުން ލަނޑެއް ޖަހައި މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ.

މެޗަށްފަހު ވާހަކަ ދައްކަމުން ސޮބާ ބުނީ މެޗަށް އައި އިރުވެސް އަޒުމަކަށްވީ ތިން ޕޮއިންޓް ކަށަވަރު ކުރުން ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް އެއް ޕޮއިންޓަކީ ވެސް ހިތްހަމަޖެހޭ ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ކަމަށެވެ.

މެޗުގައި ގްރީން ސްޓްރީޓުން ދެއްކި ކުޅުމާއި ބެހޭގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ސޮބާ ބުނީ މުޅި މެޗުގައި ވެސް ފެނިގެންދިޔައީ އޭނާގެ ޓީމުގެ ކުޅުން ކަމަށާއި އެ ގޮތުން ގިނަ ފުރުސަތު ތަކެއް ލިބި ބޭނުން ނުކުރެވިގެން ދިޔަކަމަށެވެ. އަދި މެޗުގައި އެޓީމުން އުފެއްދި ގިނަ ހަމަލާތަކެއްގެ ހުރަކަށްވީ ވެލެންސިޔާގެ ކީޕަރު މުހައްމަދު ފައިސަލް ކަމަށާއި އޭނާގެ ފަރާތުން މިއަދު ފެނިގެންދިޔައީ އައުޓް ސްޓޭޑިންގ ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ.

ސޮބާ ބުނީ ލީގުގެ ދެ ބުރެއް ކުޅެން އޮތުމުން މެޗަކަށްފަހު މެޗެއް ކުޅޭ އިރު، ކުޅުންތެރިންގެ ކޮންފިޑެންސް އެއް ލެވެލް އެއްގައި މެއިންޓެއިން ކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމަކަށް ވާނެ ކަމަށާއި އެހެން ނަމަވެސް ކުޅުންތެރިންނަށް އަބަދުވެސް އެކަން ހަނދާންކޮށްދީ މެޗުތަކުގައި ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދުމަށް ހިތްވަރު ދެމުން އަންނަ ކަމަށެވެ.

ލީގުގައި މިހަތާނަށް ކުޅުނު މެޗުތަކުގެ ތެރެއިން ގްރީން ސްޓްރީޓް ވަނީ ދެ މެޗެއް ކުޅެ 4 ޕޮއިންޓާއެކު ލީގުގެ އެއްވަނަ އަށް ކުރިއަށް ޖެހިލައިފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ދެލިކޮޕީ
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 19:46
Mode
Green Streets supporter inge ahlaagee fenvaru varah dhakkan faahaga kollevey veythuve dhiya 10 aharu thereyga ves dhivehi clubeh ge supporter in mihaa ahlaagee fenvaru dhahkoh support kurani koh nudheken mee hithaama hurikameh :-(