ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ލުއި ޚަބަރު - އާލިއާ ބަޓް

'' ސަދަކް 2'' ގެ ޝޫޓިން އަށް އާލިޔާ އޫޓީ އަށް

  • ޑައިރެކްޓު ކުރަނީ މަހޭޝް ބަޓް
  • ފުރަތަމަ ޝޫޓް ކުރީ މޭމަހު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 16 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 08:45 1,682

އާލިއާ ބަޓް - ބޮލީވުޑް ހަންގާމާ

ނަވާރަ ސަތޭކަ ނުވަދިހަ އެއްވަނަ އަހަރު ނެރުނު ސަދަކް ފިލްމުގެ ދެވަނަ ބައި ''ސަދަކް 2'' ފިލްމު ޝޫޓު ކުރަން އިންޑިއާގެ އޫޓީ އަށް ވަރަށް އަވަހަށް ދާނެ ކަމަށް އާލިއާ ބަޓް ބުނެފިއެވެ.

ސަދަކް 2 ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވަނީ ސަދަކްގެ ފުރަތަމަ ފިލްމުވެސް ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައިވާ އާލިއާގެ ބައްޕަ މަހޭޝް ބަޓްއެވެ.

ފިލްމުގެ ސްކްރިޕްޓުގެ ކަވަރ ފޮޓޯއެއް އަޕްލޯޑްކޮށް ފިލްމުގެ ޝޫޓިން އަށް އޫޓީ އަށް ދާން ތައްޔާރުވާ ކަމަށް އާލިއާ ވަނީ އިންސްޓަގްރާމް ގައި ބުނެފައެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން އޫޓީގައި ޝޫޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވަނީ އާލިއާ އާއި އަދިތްޔާ ރޯއި ކަޕޫރްގެ މަންޒަރުތަކެވެ.

ފިލްމުގެ ފުރަތަމަ ބައި ޝޫޓް ކޮށްފައިވަނީ މޭ މަހުގެ ފަހުކޮޅު މުމްބާއީގައެވެ. މި ފިލްމުގައި އާލިއާގެ އިތުރުން ސަންޖޭދަތް، ޕޫޖާ ބަޓް، އަދިތްޔަ ރޯއި ކަޕޫރްގެ އިތުރުން އަކްޝޭ އަނަންދު ހަރަކާތްތެރިވެއެވެ.

ސަންޖޭދަތުގެ ރަންޒަމާނުގެ ދުވަސްވަރު އާލިއާގެ ދައްތަ ޕޫޓާ ބަޓްއާ އެކު ކުޅެފައިވާ ސަދަކް ހިމެނެނީ 1991 ވަނަ އަހަރު ބޮލީވުޑް ގައި ނެރުނު ފިލްމުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ފިލްމެއްގެ ގޮތުގައެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް ފިލްމުގެ ލަވަތައް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ވަރަށް ކާމިޔާބު ލަވަތަކަކަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް