ހުކުރު 13 ޑިސެންބަރު 2019
04 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 16
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:04
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 17:58
އިޝާ 19:16
ވިޔަފާރި - ފެންޓަސީ

"ފެންޓަސީ ޓްރޭޑް ޑޭސް 2019" ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ފެށިއްޖެ

  • އިވެންޓް ކުރިޔަށް ދާނީ ޖުލައި މަހުގެ 15 އިން 17 ގެ ނިޔަލަށް
  • މި އިވެންޓަކީ ފެންޓަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް މާކެޓަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގެންނަ ޕްރޮޑަކްޓްސް އާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ އިވެންޓެއް

މުހައްމަދު ލިސާން
Mlishan

ކ. މާލެ 15 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 19:51 2,826

މި އިވެންޓްގައި ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ބްރޭންޑް ތަކުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ޝެފުން ބައިވެރިވޭ - ރާއްޖެ އޮންލައިން

ރިސޯޓްތަކުގައި ކެއްކުމަށް ބޭނުންވާ އެންމެ ކޮލިޓީ ތަކެއްޗާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން "ފެންޓަސީ ޓްރޭޑް ޑޭސް 2019" ގެ ނަމުގައި ހާއްސަ އިވެންޓެއް ފެށިއްޖެއެވެ.

ޖުލައި މަހުގެ 15 އިން 17 ގެ ނިޔަލަށް ކުރިޔަށްދާ މި އިވެންޓުގައި އިޓަލީގެ އިތުރުން ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު، އެންމެ ކޮލިޓީ ބްރޭންޑްތަކުގެ މުދަލާ ބެހޭގޮތުން ބްރޭންޑްތަކުގެ ޝެފުން، މި އިވެންޓްގައި މައުލޫމާތު ދިނުމަށްވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ކުރުންބާ މޯލްޑިވްސްގައި ކުރިޔަށްދާ މި އިވެންޓްގައި ޝަރަފްވެރި މެހެމާނެއްގެ ގޮތުން މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް އަލީ ވަހީދު ވަނީ ބައިވެރިވެވަޑައިގަންފައެވެ.

މި އިވެންޓްގައި ފްރާންސްގެ ކަލިނަރީ އެކަޑެމީގެ ރައީސް ޝެފް ފެބްރީސްގެ އިތުރުން 2003 ވަނަ އަހަރު ދުނިޔޭގެ ޕޭސްޓްރީ ޗެންޕިއަން ޝެފް އެންޖަލޯ ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އަދިވެސް މީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ އެކި ހިސާބުތަކުން މަޝްހޫރު ޝެފުން ވަނީ ބައިވެރިވެފައެވެ. އިވެންޓްގައި ފެންޓަސީގެ ފަރާތުން ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރާ އުފެއްދުންތަކުގެ ޝެފުންވެސް ބައިވެރިވެއެވެ.

މި އިވެންޓްގައި ފެންޓަސީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގެނެސްދޭ ތަފާތު އެކި ބާވަތްތަކުގެ ތަކެތި ބޭނުންކޮށްގެން، މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރި މަޝްހޫރު ޝެފުން ވަނީ، ރިސޯޓް ތަކުގެ ފަރާތުން މި އިވެންޓުގައި ބައިވެރިވި ޝެފުންނަށް، ތަފާތު އެކި ޑިޝްތައް ތައްޔާރުކޮށްދީފައެވެ.

ފެންޓަސީގެ ސީއީއޯ އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ މި އިވެންޓަކީ ފެންޓަސީގެ ފަރާތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް މާކެޓަށް ހާއްސަކޮށްގެން ގެންނަ ޕްރޮޑަކްޓްސް އާ ބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ގޮތުން ކުރިޔަށް ގެންދާ އިވެންޓެއްކަމަށާއި މަގުސަދަކީ މަތީ ފަންތީގެ ހޮޓާތަކަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ހެޔޮ އަގުގައި ރާއްޖޭގެ މާކެޓްގައި ވިއްކުންކަމަށެވެ. އަދި މި އިވެންޓް ވަކި އިވެންޓެއްގެ ގޮތުގައި ބާއްވާ މީ ފުރަތަމަ ފަހަރުކަމަށާއި، މީގެ ކުރިން ފެންޓަސީން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރިސޯޓް މާކެޓަށް ގެންނަ ތަފާތު މުދަލާބެހޭގޮތުން މައުލޫމާތު ފޯރުކޮށްދެނީ އެކި އެކި ފުޑް ފެއާތަކުގައި ބައިވެރިވެގެންކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އިބްރާހިމް ރަޝީދު ވިދާޅުވީ ފެންޓަސީން އަބަދުވެސް މަސައްކަތްކުރަނީ އެއް އަހަރުން އަނެއްއަހަރަށް ކުރާކަންތައްތައް ތަރައްގީ ކުރަންކަމަށާއި އުއްމީދު ކުރަނީ "ފެންޓަސީ ޓްރޭޑް ޑޭސް" އަކީ ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ޕްރައިމް އިވެންޓަކަށް ވުންކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް