ހުކުރު 06 ޑިސެންބަރު 2019
10 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 09
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:21
މަޣްރިބް 17:55
އިޝާ 19:12
ލުއި ޚަބަރު - ލީނާ

"ލީނާ"ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ދައްކާލައިފި

  • ފިލްމް ރިލީޒްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ޖުލައި 23 ގައި

މުހައްމަދު ލިސާން
Mlishan

ކ. މާލެ 15 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 09:44 2,416

"ނޭވާލާ ހިނދު" ލަވައިގެ މަންޒަރެއް - ފޭސްބުކް

މައުސޫމް އަންހެން ކުއްޖެއްގެ މަރުގެ ހާދިސާއެއްގެ މައްޗައް އަބްދުﷲ މުއާޒު(މުއާ) ޑައިރެކްޓްކުރާ ފިލްމް "ލީނާ"ގެ ފުރަތަމަ ޕްރޮމޯޝަނަލް ލަވަ ރިލީޒް ކޮށްފިއެވެ.

"ނޭވާލާ ހިނދު" ގެ ނަން ދީފައިވާ މަޑުމައިތިރި މި ލަވައިން ފެނިގެންދަނީ ފިލްމްގެ ދެ ތަރިން ކަމަށްވާ މަރިޔަމް އައްޒަގެ އިތުރުން އަލީ އާޒިމް(ދޮން އައްޔަ) އެވެ. މި ލަވަ ކިޔާދީފައިވަނީ ފުރަތަމަ "ވޮއިސް އޮފް މޯލްޑިވްސް" ގެ ޓައިޓަލް ކާމިޔާބުކުރި ފަންނާނު ހަސަން ތޮލާގް ގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ލަވަ ކިޔުންތެރިޔާ ލަމްހާ ލަތީފްއެވެ.

މުހައްމަދު އަބްދުލް ޢަނީ(ތޭރަވާ)ގެ ޅެމަކަށް އިބްރާހިމް ޒައިދު(ކުޑަ އިއްބެ) މިއުޒިކް ހަދާ ދީފައިވާ މި ލަވައިގެ ވީޑިއޯ ނަގާފައިވަނީ މަޝްހޫރު ސިނަމަޓޯގްރަފަރ މުހައަމަދު ވިޝާން(ކަނޑި) ގެ އިތުރުން ހަސަން ހަލީމް(ކޮކޯ)އެވެ.

ޖުލައި 23 ގައި ވަރަށް ކުލަގަދަކޮށް އޮލިމްފަހުގައި ރިލީސް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މި ފިލްމުގައި އައްޒަ އާއި ދޮން އައްޔަގެ އިތުރުން ފެނިގެން ދާނީ އަބްދުﷲ މުއާޒު، ޒީނަތު އަައްބާސް، އަހުމަދު ނިމާލް، ނުޒުހަތު ޝުއައިބް(ނުޒޫ)، އަހުމަދު އީސަ (އާނަންދު) އަދި އަހުމަދު ސައީދު އެވެ.

"ލީނާ" އަކީ އަހުމަދު ޒަރީރުގެ ސްކްރީންޕްލޭއަކަށް އެކްޓަރު އަބްދުﷲ (މުއާ) ގެ ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް