ހުކުރު 24 ޖެނުއަރީ 2020
6 ހުވަން
1441 ޖުމާދަލްއޫލާ 29
ފަތިސް 05:04
އިރުއަރާ 06:18
މެންދުރު 12:22
އަސްރު 15:42
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:33
ކުޅިވަރު - މުއީނާ މުހައްމަދު

މުއީނާގެ އުންމީދަކީ ޓީޓީއަށް މެޑަލްއެއް ހޯދައިދިނުމަށްފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލުން

  • އައިއޯއައިޖީ 2019 އަށްފަހު މުއީނާ ޓީޓީ ކުޅުން ހުއްޓާލާނެ

ލީވާން އަލީ
MrLeevaan

ކ. މާލެ 13 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 18:29 3,073

އައިއޯއައިޖީ 2011 ގައި ލިބުނު ކާމިޔާބީ މުއީނާ މުހައްމަދު ފާހަގަކުރަނީ - ފޭސްބުކް

ރާއްޖޭގައި އުފެދުނު އެންމެ މޮޅު އަންހެން ޓޭބަލް ޓެނިސް ކުޅުންތެރިޔާ މުއީނާ މުހައްމަދުގެ އުންމީދަކީ މެޑަލްއެއް ހޯދައިދިނުމަށްފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފިއެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދެމުން މުއީނާ ބުނީ، ކުރިޔަށް އޮތް އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް (އައިއޯއައިޖީ) އަށް ފަހު ޓީޓީ ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި، އުންމީދަކީ އެ މުބާރާތުގައި މެޑަލްއެއް ހޯދުން ކަމަށެވެ.

ޒުވާން ކުޅުންތެރިންނަށް ފުރުސަތު ދިނުމުގެ ގޮތުން އައިއޯއައިޖީއަށް ފަހު ކުޅުން ހުއްޓާލަން ނިންމި މުއީނާ ބުނީ، ފުދޭވަރަށް ޓީޓީއަށް އޭނާއަށް ހިދުމަތްކޮށްދެވިއްޖެ ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި، މިވަގުތު މުހިންމީ ވަޒީފާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން މުއީނާ ބުނީ، ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން ޓީޓީއަށް ދޭންޖެހޭ ވަރަށް ސަމާލުކަން އޭނާއަށް ނުދެވޭ ކަމަށާއި، އައިއޯއައިޖީއަށް ފަހު ހުރިހާ ފޯކަސްއެއްވެސް ދެން ކުރާނީ ވަޒީފާއަށް ކަމަށެވެ.

މުއީނާ މިވަގުތު ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އަންނަނީ ފުޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (އެފްއޭއެމް) ގެ އަންހެން ގައުމީ ޓީމު އަދި ޔޫތު ޓީމުތަކުގެ ފިޓްނެސް ކޯޗެއްގެ ހައިސިއްޔަތުންނެވެ.

2011 ވަނަ އަހަރު އައިއޯއައިޖީގައި ހޯދި ރިހި މެޑަލްއާއެކު މުއީނާ

ޓީޓީ ކުރިއަރުވަން ކޮށްދެވެން އޮތް ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކުރާނެކަން ފާހަގަކުރަމުން މުއީނާ ބުނީ، ޓީޓީ ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ ނުފެންނާނެ ކަމަށެވެ.

ނަމަވެސް މުއީނާ ބުނީ، ދެން އޭނާ ފެނިގެންދާނީ ސްޕޯޓްސް ފިޓްނެސް ކޯޗެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށާއި، އެއީ ހުރިހާ ކުޅިވަރަކަށްވެސް ވަރަށް މުހިންމު ބައެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށެވެ.

އައިއޯއައިޖީގައި 2011 ވަނަ އަހަރު ރިހި މެޑަލް ހޯދި މުއީނާ ވަނީ 1995 ވަނަ އަހަރު ބޭއްވި އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސިންގަލްސް ތަށި ހޯދައިފިއެވެ. އޭނާ ވަނީ އެސޯސިއޭޝަން ޗެމްޕިއަންޝިޕްގެ ސިންގަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން 16 ފަހަރު، ޑަބަލްސް ޗެމްޕިއަންކަން 12 ފަހަރު އަދި މިކްސް ޑަބަލްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހަތް ފަހަރު ހޯދައިފައެވެ.

ގައުމީ މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން 2003 ވަނަ އަހަރު ފެށިގެން 13 ފަހަރު ޖެހިޖެހިގެން ހޯދި މުއީނާ ވަނީ ގައުމީ މުބާރާތުގައި ޑަބަލްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން 11 ފަހަރު އަދި މިކްސް ޑަބަލްސްގެ ޗެމްޕިއަންކަން 12 ފަހަރު ހޯދައިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް