ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
މާފުށީ ޖަލު

މާފުށީ ޖަލުން ފިލައިގެން ދިޔަ ޤައިދީއަކު އަތުލައިގެންފި

  • އޭނާ ފިލާފައިވަނީ ޖުލައި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު
  • ހެނދުނު 6:55 ގައި އޭނާ އަނބުރާ މާފުށީ ޖަލަށް ގެންދެވިފައިވޭ
  • އޭނާ ގޮޅިން ނެރުނީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ގެންދިއުމަށް

ކ. މާލެ | 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 12:05 | 4,134

ކ.މާފުށީ ޖަލު - ޓްވިޓަރ

މާފުށީ ޖަލުން ފިލައިގެން ދިޔަ ޤައިދީއަކު ހޯދައި އަނބުރާ މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސާރިވިސްގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.

އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން ހުކުރު ދުވަހު ކަރެކްޝަންސްއިން ކުރި ޓްވީޓެއްގައި ބުނީ، ޖުލައި މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ދަންވަރު މާފުށީ ޖަލުގެ މެޑިކަލް ސެންޓަރުން ޤައިދީއަކު ފިލާފައިވާ ކަމަށާއި، ފުލުހުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ހެނދުނު 6:55 ގައި އޭނާ އަނބުރާ މާފުށީ ޖަލަށް ގެންދެވިފައިވާ ކަމަށެވެ.

އެގޮތުން ޤައިދީ ހޯދުމުގައި ފުލުހުންގެ އިތުރުން މާފުށީ ރައްޔިތުންގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެހީތެރިކަމަށް ކަރެކްޝަންސް އިން ވަނީ ޝުކުރު އަދާ ކޮށްފައެވެ.

ކަރެކްޝަންސްގެ މީޑިއާ އޮފިޝަލު ވިދާޅުވީ، އޭނާ ގޮޅިން ނެރުނީ ޑޮކްޓަރަށް ދެއްކުމަށް ގެންދިއުމަށް ކަމަށާއި، ފިލާފައިވަނީ މެޑިކަލް ސެންޓަރު ތެރެއިން ކަމަށެވެ. އަދި ފުލުހުންނާއި މާފުށީ ރައްޔިތުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު އެ ޤައިދީ ހޯދާފައިވަނީ ކަނޑުމަތިން ކަމަށްވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖަލުތަކުގައި ޤައިދީންނަށް ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުރިކަމާއި، އެގޮތުން ޖަލުތަކުން މީހުން މިނިވަންވެގެން ދިއުމާއި ޖަލުތަކަށް ދެވޭ ޚިދުމަތުގައި ކަރަޕްޝަން ހިމެނޭކަމާއި ޕެރޯލް އަދި ކްލެމެންސީ ދިނުމުގައި ތަފާތުކުރުންތައް ގެންގުޅެފައިވާކަން ފާހަގަ ވެފައިވާ ކަމަށް ވަރަށް ގިނަ ފަރާތްތަކުން ބުނެއެވެ. އެގޮތުން ރާއްޖޭގެ ޖަލުތަކުގެ ހާލަތު ރަނގަޅުކޮށް، ބޭނުންތެރި ބައެއްގެ ގޮތުގައި ޤައިދީން އަނބުރާ މުޖުތަމައަށް ނެރުމަކީ މި ސަރުކާރުގެ ރިޔާސީ ވައުދެކެވެ.

ރާއްޖޭގައި ގާއިމްކޮށްފައިވާ ޖަލުތަކަކީ ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބަލަހައްޓަމުންދާ ހަތަރު ޖަލަކާއި މާލެ އާއި ރާއްޖޭގެ އެކި ރަަށްރަށުގައި ފުލުހުން ބަލަހައްޓަމުންދާ ކަސްޓޯޑިއަލް ޖަލުތަކެވެ. ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސް އިން ބަލަހައްޓާ ހަތަރު ޖަލަކީ މާފުށީ ޖަލާއި، ހިންމަފުށީ އައްސޭރި ޖަލާއި، ހުޅުމާލެ ޖަލުގެ އިތުރުން މާލެ ޖަލެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.