ނިކީ މިނާޖް
ނިކީ މިނާޖް ސައުދީގައި ޕާފޯމް ނުކުރަން ނިންމައިފި
 
އަމިއްލަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކެންސަލް ކުރީ
 
ނިކީ ވަނީ ކަށަަވަރު ކޮށްދީފައި
ކ. މާލެ |
ނިކީ މިނާޖް
އެކްސްއެލްއެކްސްއެކްސް މެގަޒިން

ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކީ މިނާޖް ސައުދީ އަރަބިއާގައި ބާއްވާ "ޖިއްދާ ވާލްޑް ފެސްޓް" ކޮންސަޓްގައި ޕާފޯމް ނުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ނިކީ ޕާފޯމް ކުރާނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނިކީ އަކީ އާއްމުކޮށް ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުންތައް ލައިގެން ޕާފޯމް ކުރާ ތަރިޔަކަށް ވަތީ، ސައުދީގައި ޕާފޯމް ކުރަން ދައުވަތު ދިނުމުންވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހައިރާންވެފައެވެ.

އެކަންތައް އެހެން އޮވެ ޝޯ ބާއްވަން ދިހަ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ޕާފޯމް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖިއްދާ ވާލްޑް ފެސްޓުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުންވެސް ވަނީ ޕާފޯމަ ކުރާ ތަރިންގެ ތެރެއިން ނިކީގެ ނަން ނަގައިފައެވެ.

އެ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ނިކީ ޕާފޯމް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޝޯ އަމިއްލަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓިކެޓް ރިފަންޑް ކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް އެ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

6%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
56%
އުފާ ވެއްޖެ
6%
ދެރަ ވެއްޖެ
3%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
6%
މޮޔަވެއްޖެ
21%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް
raajjemv logo

All rights reserved