އަންގާރަ 20 އޯގަސްޓު 2019
10 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 18
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:32
ލުއި ޚަބަރު - ނިކީ މިނާޖް

ނިކީ މިނާޖް ސައުދީގައި ޕާފޯމް ނުކުރަން ނިންމައިފި

  • ނިކީ ވަނީ ކަށަަވަރު ކޮށްދީފައި
  • އަމިއްލަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކެންސަލް ކުރީ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 12 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 06:19 21,375

ނިކީ މިނާޖް - އެކްސްއެލްއެކްސްއެކްސް މެގަޒިން

ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެ އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ޕޮޕް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ނިކީ މިނާޖް ސައުދީ އަރަބިއާގައި ބާއްވާ "ޖިއްދާ ވާލްޑް ފެސްޓް" ކޮންސަޓްގައި ޕާފޯމް ނުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ކުރިން ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުން ނިކީ ޕާފޯމް ކުރާނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހުއެވެ. ނިކީ އަކީ އާއްމުކޮށް ނިވާކަން ކުޑަ ހެދުންތައް ލައިގެން ޕާފޯމް ކުރާ ތަރިޔަކަށް ވަތީ، ސައުދީގައި ޕާފޯމް ކުރަން ދައުވަތު ދިނުމުންވެސް ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހައިރާންވެފައެވެ.

އެކަންތައް އެހެން އޮވެ ޝޯ ބާއްވަން ދިހަ ދުވަހަށް ވެފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ޕާފޯމް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު އިންސްޓަގްރާމް މެދުވެރިކޮށް ވަނީ ކުރި ޕޯސްޓެއްގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ޖިއްދާ ވާލްޑް ފެސްޓުގެ ރަސްމީ ވެބްސައިޓުންވެސް ވަނީ ޕާފޯމަ ކުރާ ތަރިންގެ ތެރެއިން ނިކީގެ ނަން ނަގައިފައެވެ.

އެ ވެބްސައިޓުގައި ބުނެފައި ވަނީ މި މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ނިކީ ޕާފޯމް ކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ޝޯ އަމިއްލަ ސަބަބުތަކަށްޓަކައި ކެންސަލް ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ޓިކެޓް ރިފަންޑް ކޮށްދޭނެ ކަމަށްވެސް އެ ޕޯސްޓުގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް