ބުރާސްފަތި 22 އޯގަސްޓު 2019
12 މާ
1440 ޒުލްޙައްޖު 20
ފަތިސް 04:48
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:13
އަސްރު 15:24
މަޣްރިބް 18:18
އިޝާ 19:31
ރާއްޖެ - ކޮމަންވެލްތް

ރާއްޖެ، ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުން އަވަސްކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލި ގައުމުތަކަށް ޝާހިދުގެ ޝުކުރު

  • ހަ ގައުމަކުން ގޮވާލި
  • މެމްބަރޝިޕް ދިނުން އަވަސްކުރުމަށް އެދިފައިވޭ
  • އޮސްޓްރޭލިޔާ އިންވެސް ބޭނުންވަނީ ރާއްޖެ އަވަހަށް ގުޅުމަށް

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 22:53 3,602

ހާރިޖީ ވަޒީރު ކޮމަންވެލްތް ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕެޓްރީޝިއާ ސްކޮޓްލެންޑާ އެކު - މުހައްމަދު ޝަރުހާން

ދިވެހިރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުން އަވަސް ކޮށްދިނުމަށް ގޮވާލި ގައުމުތަކަށް ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ޝުކުރު އަދާކޮށްފިއެވެ.

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ލަންޑަންގައި ކުރިއަށްދާ ކޮމަންވެލްތު ޤައުމުތަކުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރުންގެ 19 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުން އަވަސްކޮށް ދިނުމަށް އިންޑިއާ، ބަންގްލަދޭޝް، ކެނެޑާ، ޕާކިސްތާން އަދި ރުވާންޑާގެ އިތުރުން ސްރިލަންކާ އިންނެވެ. އެ ގައުމުތަކަށް ޝުކުރު އަދާކުރަމުން ޝާހިދު ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެއާ އެ ގައުމުތަކާއި އޮންނަނީ ވަރަށް ގާތް ގުޅުމެއް ކަމަށެވެ.

އެ ގައުމުތަކުގެ ތެރެއިން ސްރީލަންކާއިން ބުނި، ރާއްޖެ ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވެފައިވާ ގޮތުގެ ސަބަބުން، ގެމްބިއާ އަލުން ކޮމަންވެލްތާއި ގުޅުމަށް ގެންގުޅުން "ފާސްޓް ޓްރެކް"ގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެއަށްވެސް ދޭން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އަންނަ އަހަރު ކިގާލީ ގައި ބާއްވާ ކޮމަންވެލްތު ހެޑްސް އޮފް ގަވަރމަންޓް މީޓިންގައި ރާއްޖެ އަށް ބައިވެރިވެވޭނެ ވަގުތު އޮއްވައި ރާއްޖެއަށް މެމްބަރޝިޕް ދިނުމަށްވެސް ލަންކާއިން ގޮވާލިއެވެ. މީގެ އިތުރުން ބަންގްލަދޭޝް، ކެނެޑާ، އިންޑިއާ، ރުވާންޑާ އަދި ޕާކިސްތާނުންވެސް ރާއްޖެއަށް މެމްބަރޝިޕް ދިނުން އަވަސްކުރުމަށް ކޮމަންވެލްތު ސެކްރެޓޭރިއޭޓަށް ގޮވާލިއެވެ.

ދާދިފަހުން އޮސްޓްރޭލިއާ އެމްބެސެޑަރ ވަނީ މާލޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައި ވެސް ރާއްޖެ އަށް ކޮމަންވެލްތުގެ މެމްބަރުކަން އަވަހަށް ލިބުމަށް އޮސްޓްރޭލިއާއިން ބޭނުންވާކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

ކޮމަންވެލްތުގެ އެސެސްމަންޓް ޓީމެއް ވަނީ ރާއްޖެއަށް އައިސް އެސެސްމަންޓް ހަދާފައެވެ. އަދި ކޮމަންވެލްތުން އެދުނު ލިޔުންތައް އެންމެ ފަހުން މިނިސްޓަރ ޝާހިދު ކޮމަންވެލްތުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް ޕެޓްރީޝިއާ ސްކޮޓްލެންޑާއި ބައްދަލުކުރެއްވި އިރު ވަނީ އަރުވާދައެޗެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް