ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ކުޅިވަރު - އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް

އައިއޯއައިޖީ: ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިޖެންޓްގެ ޓްރެވެލް ޕާޓްނަރ އަކަށް މޯލްޑިވިއަން

  • މި އެގްރިމެންޓާއެކު ރާއްޖޭގެ ޓީމު މޮރިސިސް އަށް ދަތުރުކުރާނީ މޯލްޑިވިއަން އިން

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 19:39 1,756

އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ އާއި އެކު މޯލްޑުވިއަނުން އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއި ކުރަނީ - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ކޮންޓިޖެންޓްގެ ޓްރެވަލް ޕާޓްނަރ އަކަށް މޯލްޑިވިއަން ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހު މޯލްޑިވްސް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީ އޮފީހުގައި ވަނީ މޯލްޑިވިއަންއާއެކު މި އެގްރިމެންޓްގައި ސޮއި ކޮށްފައެވެ.

ސޮއިކުރުމަށްފަހު އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަހުމަދު މަރުޒޫގު ވިދާޅުވީ މޯލްޑިވިއަނާއެކު މިއެއްބަސްވުމުގައި ސޮއި ކުރެވުނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ބޭނުންވި ގޮތައް ބޭނުން ދުލެއް ދީގެން ގެންދާން އެ ފުރުސަތު މޯލްޑިވިއަން އިން ދިނީތީ ކަމަށެވެ. އެކަމަށް ދިވެހި ހުރިހާ އެތުލީޓުންގެ ފަރާތުން މޯލްޑިވިއަންއަށް ސުކުރުއަދާ ކުރާކަމަށް މަރުޒޫގު ވިދާޅުވި އެވެ.

މަރުޒޫގު އިތުރަށް ވިދާޅުވީ ގައުމީ އެއާލައިނުން ދިވެހި ޓީމުތައް ދަތުރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ލިބުނު ސަރަފެއްކަމަށެވެ. މީގެކުރިން ވެސް ގައުމީ އެއާލައިން އަބަދުވެސް ވަރަށް ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުމެއް ދެއްވާ ކަމަށާއި، އެތްލީޓުން ބޭނުންވި ވަގުތަށް ފުރުން ހަމަޖައްސަ ދިނީތީ ސުކުރުއަދާ ކުރާ ކަމަށެވެ.

މީގެއިތުރުން މަރުޒޫގު ވިދާޅުވީ މިކަމަށް ބޭނުންވި ހުރިހާ ހަރަދެއް ސަރުކާރު ފަރާތުން ހަމަޖައްސަ ދިނީތީ ސަރުކާރަށް ސުކުރު އަދާކުރާ ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވިއަންގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓާރ ރިޒްވީ ވިދާޅުވީ އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަން އަކީ އަބަދުވެސް ނެޝެނެލް ޑިވެލޮޕްމެންޓްއަށް ވަރަށް ބޮޑު ކޮންޓިބިއުސަން އެއް ދެމުން އަންނަ ކުންފުންޏެއް ކަމަށާއި، އެގޮތުން ކުޅިވަރުގެ ރޮނގުން މިހާރު ވެސް ވަރަށް ބޮޑުތި އެހީތަކެއް ވަމުން އަންނަކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އައިލޭންޑް އޭވިއޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންގެ ފަރާތުން އައިއޯއައިޖީގައި ވާދަ ކުރާ ޓީމަށް ކާމިޔާބީއަށް އެދޭ ކަމަށެވެ. އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގައި ވާދަ ކުރާ ކޮންޓިޖެންޓްގެ މިއަހަރުގެ ޓާގެޓަކީ 15 މެޑައްޔެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް