ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް

ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕް: އިންޑިއާ ކަޓުވާލައި ނިއުޒިލޭންޑް ފައިނަލަށް

  • މެޗުގައި އިންޑިއާގެ ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ވަނީ ނުބައިވެފައި

ކ. މާލެ | 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 09:08 | 1,941

ނިއު ޒިލޭންޑް ކުޅުންތެރިން އުފާފާޅުކުރަނީ - ޓްވިޓަރ

ކްރިކެޓް ވޯލްޑް ކަޕްގައި އިންޑިއާ ކަޓުވާލައި ނިއުޒިލޭންޑް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުން ޖާގަ ހޯދައިފިއެވެ.

ބުދަ ދުވަހު ކުޅުނު ސެމީފައިނަލް މެޗުގައި ފުރަތަމަ ކުޅެން އެރީ ނިއުޒިލޭންޑުންނެވެ. އެޓީމުން ވަނީ ކުޅެން އަރައި 50 އޯވަރު ތެރޭގައި 8 ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން 239 ލަނޑު ހަދައިފައެވެ.

މެޗުގައި ނިއުޒިލޭންޑްގެ ޓައިލާ 74 ލަނޑު ހަދާފައިވާއިރު، ވިލިއަމްސަން ވަނީ 67 ލަނޑު ހަދައިފައެވެ.

ޖަވާބުގައި އިންޑިއާއިން ކުޅެން އަރައި 49.3 އޯވަރު ތެރޭގައި ހުރިހާ ކުޅުންތެރިން ނުބައިވެގެން ހެދުނީ 221 ލަނޑެވެ. އިންޑިއާގެ ޖަދޭޖާ ވަނީ 77 ލަނޑު ހަދައިފައެވެ.

މެޗަށްފަހު އިންޑިއާގެ ކެޕްޓަން ވިރާޓް ކޯލީ ބުނީ، މުޅި މުބާރާތުގައި ވެސް އިންޑިއާއިން މޮޅު ކުޅުމެއް ދެއްކި ކަމަށާއި، މުބާރާތުން ވަކިވާން ޖެހުމުން ވަރަށް ދެރަވާ ކަމަށެވެ. އަދި ހިތް ކުދިކުދިވެފައިވާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ނިއުޒިލޭންޑްގެ ކެޕްޓަން ކޭން ވިލިއަމްސަން ބުނީ، ނިމިގެންދިޔައީ ވަރަށް ވެސް ހާއްސަ އަދި ރަނގަޅު ސެމީފައިނަލް މެޗެއް ކަމަށާއި، ކުޅުންތެރިން ދަނޑުމަތީގައި ދައްކާ ކުޅުމާ މެދު ވަރަށް ފަހުރުވެރިވާ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.