ބުރާސްފަތި 24 އޮކްޓޯބަރ 2019
07 ހެއި
1441 ސަފަރު 25
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ލުއި ޚަބަރު - ނޮވޮސިބީރްސްކް މޯލްޑިވްސް

ވަނަމުގައި "މޯލްޑިވްސް" ހިމެނޭ ރަޝިއާގެ ފެންގަނޑަކަށް ނޭރުމަށް އިލްތިމާސްކޮށްފި!

  • އެތަނަކީ ޕަވަރ ޕްލާންޓުގެ އިސްރާފު ބޭރުކުރާ ތަން
  • އެތަނާ ރާއްޖެއާ ވައްތަރުކަމަށް ބުނަނީ ފެންގަނޑުގައި ހުންނަ ވިލުނޫ ކުލައިގެ ސަބަބުން
  • ފެންގަނޑުގައި އެ ކުލަ ހުންނަނީ ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުން

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 11 ޖުލައި 2019 | ބުރާސްފަތި 08:57 50,442

"ނޮވޮސިބީރްސްކް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުން ނަން ދެވިފައިވާ ފެންގަނޑުގައި މީހަކު "ފްލޯޓީ" އެއްގެ މަތީގައި އިށީންދެލައިގެން - އިންސްޓަގްރާމް/ޓްވީޒަރ_އެންއެސްކޭ

ރަޝިއާގެ ސައިބީރިއާ ސަރަހައްދުގައި ހުންނަ ފެންގަނޑަކަށް ނޭރުމަށް އެތަނުގެ ބޭނުންކުރާ ޕަވަރ ޕްލާންޓުން އިލްތިމާސް ކޮށްފިއެވެ.

އެ ސަރަހައްދުގެ މީހުން "ނޮވޮސިބީރްސްކް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުން ނަން ދީފައިވާ ފެންގަނޑަށް ނޭރުމަށް ޕަވަރ ޕްލާންޓުން އިލްތިމާސްކޮށްފައިވަނީ، އެ ފެންގަނޑުގައި އެކުލެވޭ ކެމިކަލް މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ފެންގަނޑަކީ އެ ޕްލާންޓުން އިސްރާފުގެ ގޮތުގައި ބޭރުކުރާ ކުރާ ހުރިހާ ކެމިކަލް މާއްދާތަކެއް ބޭރުކުރާ ތަނެވެ.

ވިލުނޫ ކުލައިގައި ހުންނަ ފެންގަނޑު ވަނީ މީހުން ފޮޓޯ ނަގަންދާ މަގުބޫލު މަންޒިލަކަށް ކުޑަ ދުވަސް ކޮޅެއްގެ ތެރޭގައި ވެފައެވެ. އަދި ޕަވަރ ޕްލާންޓުން އެތަން ބޭނުންނުކުރަން އިލްތިމާސް ކުރިކަމުގައިވީ ނަމަވެސް، މީހުން އެ ސަރަހައްދަށް ދާ އަދަދު މަދުވެފައެއް ނުވެއެވެ.

އެގޮތުން އެ ސަރަހައްދަށް ފޮޓޯ ނަގަން ދިޔަ ބައެއް މީހުން އެ މީހުންގެ އިންސްޓަގްރާމް ޕޯސްޓްގައި ލިޔެފައިވަނީ، ކުޑަކޮށް ގައި ހިރުވިޔަސް އެހާ ރީތި ތަނަކަށް ފޮޓޯ ނަގަން ދާނެ ކަމަށެވެ.

އެތަނަށް "ނޮވޮސިބީރްސްކް މޯލްޑިވްސް" ގެ ނަމުން ނަން ދެވުނީ އެ ފެންގަނޑުގެ ކުލައިގެ ސަބަބުންނެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުލަ އެ ފެންގަނޑުގައި ހުންނަނީ ފެންގަނޑުގައި ހުންނަ ވިހަ މާއްދާތަކުގެ ސަބަބުންނެވެ. އެ ތަނުގައި ޕަވަރ ޕްލާންޓް ހިންގާ ސައިބީރިއަން ޖެނަރޭޓިންގ ކޮމްޕެނީ (އެސްޖީކޭ) އިން ބުނެފައިވަނީ އެތަނުގައި ކެމިކަލް ސޯލްޓްސް އަދި މެޓަލް އޮކްސައިޑްތައް އަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް