ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ކުޅިވަރު - ޒަބި އެލެންސޯ

ޒަބި އެލެންސޯ ރެއާލް ސޮސައިޑާޑްގެ ބީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް

  • ޒަބި އެލެންސޯ ސޮސައިޑާޑްގެ ބީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ސޮއި ކުރީ ދެ އަހަރުގެ މުއްދަތައް

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 10 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 17:45 1,835

ޒަބި އެލެންސޯ (މ) - ޓްވިޓަރ

ލިވަރޕޫލްގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޒަބި އެލެންސޯ ރެއާލް ސޮސައިޑާޑްގެ ބީ ޓީމުގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ.

ޒަބި އެލޮންސޯ ވަނީ މީގެ ކުރިން ރެއާލް ސޮސައިޑާޑްއަށް ވެސް ކުޅެފައެވެ.

ޒަބި އެލެންސޯ ސޮސައިޑާާޑްގެ ކޯޗުކަމާއި ހަވާލުވެ ދެއަހަރު ދުވަހުގެ އެއްބަސް ވުމެއްގައި ވަނީ ސޮއި ކޮށްފައެވެ. މިކަން ސޮސައިޑާޑްއިންވެސް ވަނީ ކަށަވަރު ކޮށްދީފައެވެ.

ސޮސައިޑާޑް ބީ ޓީމާއި ހަވާލުވުމަށްފަހު ޒަބި އެލޮންސޯ ބުނީ މީއީ އޭނާ އަށް ވަރަށް މުހިންމު ދުވަހެއްކަމަށާއި، ސޮސައިޑާޑް އަކީ އޭނާގެ ކެރިޔަރުފެށި ކުލަބުކަމަށެވެ. އަދި ކުލަބައް އަލުން އަނބުރާ އާދެވުމުން އުފާވާކަމަށެވެ.

އެލެންސޯ ވަނީ ސޮސައިޑާޑް ގައި އޭނާ ހޭދަ ކުރި މުއްދަތުގައި 124 މެޗު އެޓީމަށް ކުޅެދީފައެވެ. އަދި އޭނާ ވަނީ 2003 ވަނަ އަހަރުގެ ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގަށް ޓީމު ގެންގޮސްދިނުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އެލެންސޯ ވަނީ 2009 ވަނަ އަހަރު ސްޕެއިންގެ ގަދަ ބާރު ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ވެސް ކުޅެފައެވެ. އަދި ކުޅުން ހުއްޓައިލުމުގެ ކުރިން އޭނާ ވަނީ ޖަރުމަނުގެ ޗެމްޕިއަން ބަޔާން މިއުނިކަށްވެސް ކުޅެފައެވެ.

ރެއާލް ސޮސައިޑާޑްގެ ރައީސް ޖޯކިން ވިދާޅުވީ، މިއީ އޭނާ އަށް ހާއްސަ ދުވަހެއް ކަމަށާއި، އެލޮންސޯ އެބުރި އައުމުން ކުލަބްގެ ކުރިމަގު އޮތީ ވަރަށް ވެސް އުޖާލާ ކޮށް ކަން ހާމަވާކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވިދާޅުވީ އެލޮންސޯ ގެ ތަޖުރިބާ އެކަނި ކުޅުންތެރިންނަށް ކިޔާދިނަސް ޗެމްޕިއަންސް ނެގޭނެވަރުގެ ޓީމަކަށް އެޓީމު ވާނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް