ހޮނިހިރު 21 ސެޕްޓެންބަރ 2019
01 އަތަ
1441 މަހައްރަމް 22
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:06
މަޣްރިބް 18:05
އިޝާ 19:16
ރާއްޖެ - ފެނަކަ

ތެޔޮ އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތް ކޮށްފައި ވަނީ އަދުރޭއާއި ރިޔާޒް ރަޝީދުގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ދެ ކުންފުނިން: ފެނަކަ

  • ފެނަކައިން ވަނީ 8.50 ނުވަތަ 8.75 ރުފިޔާއަށް ފިއުލް ސަޕްލައި ތަކުން ގަނެފައި ހުރި ތެޔޮ 18 ރުފިޔާއާއި 26 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާފަ

އުމްނާ އިސްމާއިލް
UmnaIsmail

ކ. މާލެ 10 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 18:00 6,883

ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓާރ އަހުމަދު ސައީދު - ޝުއައިބް މުހައްމަދު އިގްބާލް

ތެޔޮ އަގުބޮޑުކޮށް ވިއްކުމުގެ މުއާމަލާތް ކޮށްފައި ވަނީ ކުރީގެ ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ (އަދުރޭ) އާއި ކުރީގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެެމްބަރު ރިޔާޒް ރަޝީދް ގެ މަސްލަހަތު އޮންނަ ދެކުންފުނިން ކަމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މެނޭޖިންގް ޑިރެކްޓާރ އަހުމަދު ސައީދު މުހައްމަދު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ސައީދް މިހެން ވިދާޅުވީ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވުނު ސްޓޭޓް އެންޓަޕްރައިޒެސް ކޮމިޓީގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު ކުރެއްވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުންނެވެ.

ސައީދު ވިދާޅުވީ ފެނަކައިން 8.50 ނުވަތަ 8.75 ރުފިޔާއަށް ފިއުލް ސަޕްލައި ތަކުން ގަނެފައި ހުރި ތެޔޮ 18 ރުފިޔާއާއި 26 ރުފިޔާއަށް ވިއްކާފައި ހުރި ކަމަށެވެ.

މި މުއާމަލާތާއި ބެހޭ ހުރިހާ މައުލޫމާތުތައް ސަރުކާރުން އުފައްދާފައިވާ އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނަށާއި އޭސީސީ އަށް ވެސް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ސައީދު ފާހަގަ ކުރެއްވިއެވެ.

މެމްބަރަކު ކުރިމަތި ކުރުވި ސުވާލަކަށް ޖަވާބު ދެއްވަމުން ސައީދު ވިދާޅުވީ ، ފެނަކައިން ކުރީގެ ފޮނަދޫ މެމްބަރަށާއި ކުރީގެ ވިލުފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރަށް ފައިސާތަކެއް ދައްކަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އެ ފައިސާތައް ނުދައްކާ މަޑު ޖައްސާލާފައިވަނީ އެ މުއާމަލާތްތަކަކީ ކޮރަޕްޝަނަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް ހިންގާފައި ހުރި މުއާމަލާތްތަކަކަށް ވުމުން ކަމަށް ވެސް ސައީދު ވިދާޅުވިއެވެ.

އަދުރޭއާއި ރިޔާޒް ރަޝީދު ގެ މައްޗަށް މި ނޫން ވެސް ވަރަށް ބޮޑެތި ކޮރަޕްޝަން ގެ އަމަލުތައް ހިންގާފައިވާކަމުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ވަނީ ކުރެވިފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް