ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ކުޅިވަރު - ނޭމާ - ޕީއެސްޖީ

ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ ނޭމާ ދޫކޮށްލަނީ

  • ނޭމާ ޕީއެސްޖީގެ ފަރިތަކުރުން ތަކުގައި ބައިވެރި ނުވޭ
  • ނޭމާ އާއެކު ޕީއެސްޖީއިން ހަދައިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބާކީ ތިން އަހަރު އެބައޮތް

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 10 ޖުލައި 2019 | ބުދަ 17:16 3,095

ބްރެޒިލް އަދި ފީއެސްޖީގެ ތަރި ނޭމާ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ޕެރިސް ސެއިންޓް ޖާމަން(ޕީއެސްޖީ) އަށް ކުޅެމުން އަންނަ ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ގަތުމަށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެނަމަ އޭނާ ވިއްކާލާނެ ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ ސްޕޯޓިންގް ޑިރެކްޓާރ ލިއެނާޑޯ ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ނޭމާ ގަތުމަށް ސްޕެއިންގެ ގަދަ ދެބާރު ކަމަށްވާ ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ބާސެލޯނާއިން އަންނަނީ ތައްޔާރުވަމުންނެވެ.

ޕީއެސްޖީއިން އަންނަ ސީޒަނަށް ޕްރެކްޓިސްތައް ފަށައިފައިވާއިރު، ޕްރެކްޓިސްތަކުގައި ބައިވެރިއެއްނުވެއެވެ.

ލިއެނާޑޯ ބުނީ ނޭމާ ގަތުމަށް އަދި އެއްވެސް ޓީމެއްގެ ހުށަހެޅުމެއް ލިބިފައިނުވާ ކަމަށާއި، ނަމަވެސް ބާސެލޯނާއިން ވަނީ އޭނާ ގަތުމަށް ޝައުގުވެރިކަންފާޅު ކޮށްފައިކަމަށެވެ.

ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފީ އަކަށް ނޭމާ 2017 ވަނަ އަހަރު ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވިއިރު އޭނާއަށް އެކުލަބުގައި މާކަ އެދެވޭ ކުޅުމެއް ނުދެއްކެއެވެ.

ލިއެނާޑޯ ބީބީސީއަށް ދިން އިންޓަރވިއު އެއްގައި ބުނީ ނޭމާ އާއި ވާހަކަ ދެއްކި ކަމަށާއި، އެވާހަކަތަކުގެ ތަފްސީލު ދޭން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށެވެ.

ލިއެނާޑޯ އިތުރަށް ބުނީ ނޭމާ ޕީއެސްޖީ އާއެކު ހަދައިފައިވާ ކޮންޓްރެކްޓްގައި ބާކީ ތިން އަހަރު އޮތް ކަމަށާއި، ޕީއެސްޖީއަށް ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ނުލިބޭނަމަ އޭނާ ވިއްކައި ނުލެވޭނެ ކަމަށެވެ. މީގެ އިތުރަށް އޭނާ ބުނީ ނޭމާ އަށް ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް ދެވޭނީ ދެފަރާތައް ވެސް ފައިދާވާ ރަނގަޅު ހުށަހެޅުމެއް ލިބިއްޖެނަމައެވެ.

ބްރެޒިލްގެ ސަންޓޯސްގައި ކާމިޔާބު ދުވަސްތަކެއް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު ނޭމާ ބާސާއަށް ބަދަލުވީ 2013 ވަނަ އަހަރެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެޓީމަށް ކުޅުނު 186 މެޗުގައި 105 ލަނޑު ކާމިޔާބުކޮށް އެޓީމާއެކު ސްޕެނިޝް ލީގު ދެފަހަރު، ކޮޕާ ޑެލްރޭ ދެފަހަރު، ސްޕެނިޝް ސުޕަރކަޕް ޔުއެފާ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު އަދި ފީފާ ކްލަބް ވޯލްޑް ކަޕް ވެސް ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ނޭމާ އަންނަނީ ޕީއެސްޖީއަށް ބަދަލުވެ، އެ ކްލަބުގައި މޮޅު ކުޅުމެއް ދައްކަމުންނެވެ. އެގޮތުން އޭނާ ވަނީ އެ ކްލަބަށް މިހާތަނަށް ކުޅުނު 58 މެޗުގައި 51 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

ބްރެޒިލް ގައުމީ ޓީމާއެކު އޮލިމްޕިކްސް ރަން މެޑަލް މިދިޔަ އަހަރު ކާމިޔާބުކުރި ނޭމާ ވަނީ ގައުމީ ޓީމަށް ކުޅުނު 97 މެޗުގައި 60 ލަނޑު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

މީގެ އިތުރުން އޭނާ ވަނީ ފީފާ ކޮންފެޑެރޭޝަންސް ކަޕް 2013 ވަނަ އަހަރު އަދި ސައުތު އެމެރިކަން ޔޫތް ޗެމްޕިއަންޝިޕް 2011 ވަނަ އަހަރު ބްރެޒިލްއާއެކު ކާމިޔާބު ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް