raajjemv logo
ބޮލީވުޑް
"ޖައްގާ ގާސޫސް" ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގައި ރަންބީރާއި ކެޓްރީނާ އެކުގައި ބައިވެރިވަނީ
 
ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުމަށްފަހު ރުޅިވި ފަހުން ރިލީޒްވާ އެދެތަރިންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމް
އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
4,756
5 މާރޗް 2017 | އާދީއްތަ 07:14
ކ. މާލެ
"ޖައްގާ ޖާސޫސް"ގެ އޮފިޝަލް ޓްރެއިލާ
ގޫގުލް

ބޮލީވުޑް ސްޓާރ ރަންބީރު ކަޕޫރާއި ކެޓްރީނާ ކައިފް އެންމެ ފަހުން ކުޅެފައިވާ ފިލްމް "ޖައްގާ ޖާސޫސް" ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގައި އެދެތަރިން އެކުގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

 

މި ފިލްމަކީ ރަންބީރައި ކެޓރީނާ ހަ އަހަރު ވަންދެން ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅުމަށްފަހު ރުޅިވި ފަހުން ރިލީޒްވާ އެދެތަރިންގެ ފުރަތަމަ ފިލްމެވެ.

 

ކެޓްރީނާ ވަނީ ރަންބީރާއި އެކު މި ފިލްމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމަށް މީގެ ކުރިން ދެކޮޅު ހަދާ އެކުގައި ފިލްމް ޕްރޮމޯޓް ނުކުރާނެ ކަމަށް ބުނެފައެވެ.

 

ނަމަވެސް އެންމެ ފަހުގެ ޙަބަރުތައް ބުނާގޮތުން ފިލްމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގައި މި ދެތަރިން އެކުގައި ހަރަކާތްތެރިވާނެއެވެ. އެގޮތުން އިންޓަވިއު ތަކާއި އިވެންޓް ތަކުގައި މި ދެތަރިން އެކުގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެއެވެ.

 

 

މިފިލްމް ރިލީޒް ކުރާ ދުވަސް ފަސްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އަޑު ފެތުރަފައިވީ ނަމަވެސް އެ ފިލްމް މީގެ ކުރިންވެސް ރިލީޒް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚް ކަމަށްވާ އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ 7 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒް ކުރާނެ ކަމަށް ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ އަނޫރާގް ބުންޏެވެ.

 

އަނޫރާގް ބާސޫ ޑައިރެކްޓ ކުރާ މިފލްމްގައި ޖުމްލަ 29 ލަވަ ހިމެނޭ އިރު މި ފިލްމަށް މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށްދެނީ އޭނާގެ މަޝްހޫރު އުފެއްދުމެއް ކަމަށްވާ "ބަރްފީ"ގެ ރީތި މިއުޒިކް ތައްޔާރުކޮށްދިން މަޝްހޫރު ކޮމްޕޯސަރ ޕްރިތަމް ޗަކްރަބަތީއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
އަންތަރީސް ވެއްޖެ
0%
އުފާ ވެއްޖެ
0%
ދެރަ ވެއްޖެ
0%
ރުޅި ގަދަ ވެއްޖެ
0%
މޮޔަވެއްޖެ
0%
ލިޔުން ރަނގަޅު
ކޮމެންޓް