އާދީއްތަ 05 ޖުލައި 2020
05 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 14
ފަތިސް 04:40
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:14
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
ބޮލީވުޑް

"ކޫލީ ނަމްބަރު 1"ގެ ލަވައެއްގެ ރީމޭކް ހަދަނީ

  • މި ލަވަ ޝޫޓް ކުރާނެ ތަނެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވޭ
  • ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އޮގަސްޓް 5 ގައި

ކ. މާލެ | 9 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 14:46 | 2,392

ކޫލީ ނަމްބަރު 1 ގެ ތަރިން - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ގޯވިންދާ އާއި ކަރިޝްމާ ކަޕޫރު ލިޑް ޜޯލް ކުޅެފައިވާ ކާމިޔާބު ފިލްމް "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގައި ހިމެނޭ މަޝްހޫރު ލަވައެއް ކަމަށްވާ "މައިތޯ ރާސްތޭސެ ޖާރަހަތާ" ގެ ރީމޭކެއް ހެދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ.

މި ލަވަ ހިމެނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ ވަރުން ދަވަން އާއި ސާރާ އަލީ ހާން ލީޑް ރޯލް ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ "ކޫލީ ނަމްބަރު 1" ގެ ރީމޭކްގައެވެ.

ފިލްމްގެ ޑައިރެކްޓަރ ޑޭވިޑް ދަވަން ބުނެފައިވަނީ މި ލަވައަކީ ފިލްމްގައި ވަރަށް ޚާއްސަ ލަވައެއް ކަމަށާއި ނަމަވެސް އެދުވަސް މިހާރު ބަދަލުވެފައިވުމުން މި ލަވައިގެ ރީމޭކް ފެނިގެންދާނީ ތަފާތު ގޮތަކަށް ކަމަށެވެ.

އޮރިޖިނަލް ލަވަ ޝޫޓް ކޮށްފައިވަނީ ބެންގަލޫރު ގައެވެ. ނަމަވެސް ރީމޭކް ޝޫޓް ކުރާނެ ތަނެއް އަދި ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މި ފިލްމްގެ ޝޫޓިންތައް ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ އަންނަ އޮގަސްޓް 5 ގައި ބެންކޮކްގައެވެ.

ވަރުން މިހާރު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރީމޯ ޑި ސޫޒާ ޑައިރެކްޓް ކުރާ ފިލްމް "ސްޓްރީޓް ޑާންސަރ 3ޑީ" ގައެވެ. މި ފިލްމްގައި ވަރުން އާއި އެކު ލީޑް ރީލުން ފެނިގެންދާނީ ޝްރައްދާ ކަޕޫރެވެ.

ސާރާ މިވަގުތު ދަނީ އޭނާގެ އާއިލާއާއި އެކު ލަންޑަން ގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންނެވެ. ދާދި ފަހުން ސާރާ ވަނީ އޭނާގެ އަންނަން އޮތް ފިލްމް އިމްތިއާޒް އަލީގެ ފިލްމް "ލަވްއާޖްކަލް2" ގެ ޝޫޓިންތައް ނިންމާލާފައެވެ. މި ފިލްމްގައި ސާރާ އާއި އެކު ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެން ދާނީ ކާތިކް އާރްޔަން އެވެ.

ސާރާ ބޮލީވުޑަށް ތަޢާރަފްވެގެން ގޮސްފައިވަނީ މިދިޔަ އަހަރު ރިލީޒް ކުރި ފިލްމް "ކެދަރްނާތް" އިންނެވެ. އެއަށްފަހު އޭނާ ފެނިގެން ގޮސްފައިވަނީ ރަންވީރު ސިންގް އާއި އެކު ސުޕް ހިޓް ފިލްމް "ސިމްބާ" އިންނެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.