އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ކުޅިވަރު - އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް

އައިއޯއައިޖީ: ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ވަނީ ގޭމްސް އަށް ތައްޔާރުވެފައި!

  • މި އަހަރުގެ ޓާރގެޓަކީ 15 މެޑަލް

އަތޫފް އާތިފް
AthifAthoof

ކ. މާލެ 9 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 03:06 1,760

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސް - އެމްއޯސީ

އިންޑިއަން އޯޝަން އައިލޭންޑް ގޭމްސްގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށް އޮލިމްޕިކް ކޮމެޓީގެ ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް އަހްމަދު މަރުޒޫގް (މަރޭ) ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ކުޅިވަރު ފައިލް ޕްރޮގްރާމްގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މަރްޒޫގް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް މުބާރާތަށް ފުރަން ވެފައިވާއިރު، އެ ޓީމުތަކުން މުބާރާތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މެޑަލް ޓާގެޓް ޓީމުތައް ވަނީ ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައި ކަމަށާއި، ކުރީ ފަހަރުތަކާ ބަލާއިރު މި އަހަރު މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވާން ފެށުނީ ލަހުން ކަމަށެވެ. އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ ދެތިން މަހު ޓީމުތަކުން މުބާރާތައް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވިއެވެ.

މަރުޒޫގް އިތުރަށް ބުނީ މެޑަލް ޓާގެޓް ޓީމުތަކުން މިހާރު ވަނީ ރާއްޖެއިން ބޭރުގައި އެ ޓީމުތަކުގެ ފަރިތަކުރުންތައް ފަށާފައި ކަމަށާއި މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ޓީމުތަކުގެ ތައްޔާރީތަކާއި މެދު ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށެވެ.

ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަކުގެ މި އަހަރުގެ ޓާގެޓަކީ ފަނަރަ މެޑަލް ކަމަށާއި އެ ޓާގެޓަށް ވާސިލް ވެވޭނެ ކަމުގެ އުންމީދު ކުރާ ކަމަށް މަރުޒޫގް ވިދާޅުވިއެވެ. މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޓީމުތައް އައިއޯއައިޖީ އަށް ފުރަނީ ދުރާލާ ޕްލޭނެއްގެ ދަށުން ތައްޔާރުވެގެން ކަމަށާއި، އުންމީދުކުރާ ދިމާލަށް ވާސިލް ވެވޭނެ ކަމަށް ޔަގީން ކުރާ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން ބޭއްވުނު އައިއޯއައިޖީ ގޭމްސް އިން ރާއްޖޭގެ އެތްލީޓުން ވަނީ ނުވަ މެޑަލް ހާސިލް ކޮށްފައެވެ.

އައިއޯއައިޖީ އަކީ ރާއްޖޭގެ ޓީމުތަށް ވަރަށް ރަނގަޅަށް ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ މުބާރާތެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 ދުވަަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް