ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 20:29
އިންޓަރ ސްކޫލް އަދި ކޮލެޖު މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކަށް ޖާޒީ ހަވާލުކުރަނީ
އިންޓަރ ސްކޫލް އަދި ކޮލެޖު މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ޓީމުތަކަށް ޖާޒީ ހަވާލުކުރަނީ
ޓްވިޓަރ
އިންޓަރ ސްކޫލް ވޮލީ
ސާޅިސް ހަތަރު ޓީމާއެކު ސްކޫލް ކޮލެޖު ވޮލީ މުބާރާތް ފަށަނީ
 
އަތޮޅުތެރޭގެ ހަ ސުކޫލަކުން ޖުމްލަ ހަތް ޓީމް ވަދަކުރޭ
 
މުބާރާތުގައި 17 ސްކޫލަކާއި، 5 ކޮލެޖުން 44 ޓީމް ވާދަކުރޭ

ވޮލީބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިންޓަރ ސްކޫލް ކޮލެޖް ވޮލީ މުބާރާތް ސާޅިސް ހަތަރު ޓީމާއެކު މި މަހުގެ 6 ވަނަ ދުވަހު ފެށުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

ވޮލީބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނީ، މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި 17 ސްކޫލަކާއި، 5 ކޮލެޖުން ޖުމްލަ 44 ޓީމް ވާދަކުރާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ 17 ސްކޫލްގެ ތެރޭގައި ޖުމްލަ 34 ޓީމް ވާދަކުރެ އެވެ. އަދި ފަސް ކޮލެޖުން މި މުބާރާތުގައި 10 ޓީމް ވާދަކުރާ ކަމަށް ވެސް ވީއޭއެމްއިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.
ވީއޭއެމްއިން ބުނީ، މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ތެރޭގެ ހަ ސުކޫލަކުން ޖުމްލަ ހަތް ޓީމް ވާދަކުރާ ކަމަށާއި އެގޮތުން މިއީ މިފަދަ މުބާރާތެއްގައި އަތޮޅުތަކުން ޓީމުތައް ބައިވެރިވާ އެންމެ ގިނަ ފަހަރު ކަމަށެވެ.

މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލް ތަކަކީ ބ.ގޮއިދޫ ސްކޫލުން ދެ ޓީމާއި ކ.މާފުށި ސްކޫލްގެ ޓީމަކާއި ތ.ވިލުފުށި ސްކޫލްގެ ޓީމަކާއި ފ.އަތޮޅު މަދަރުސާގެ ޓީމަކާއި ރ.އަލިފުށި ސްކޫލް ޓީމެއްގެ އިތުރުން މ.މަޑިފުށި ސްކޫލްގެ ޓީމެކެވެ.

ވީއޭއެމްއިން ބުނީ، މި އަހަރުގެ ސްކޫލް ވޮލީބޯޅަ މުބާރާތަކީ މިހާތަނަށް އެންމެ ގިނަ ކުޅުންތެރިން ވާދަކުރާ މުބާރާތް ކަމަށާއި އެގޮތުން މި އަހަރު ޖުމްލަ 408 ކުޅުންތެރިން މި މުބާރާތުގައި ފެނިގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އަދި މި އަހަރުގެ މުބާރާތުގައި އެންމެ ގިނަ ޓީމް ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ސްކޫލްތަކަކީ އިމާދުއްދީން ސްކޫލާއި ތާޖުއްދީން ސްކޫލް އަދި އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލެވެ. މި ތިން ސްކޫލުން ވެސް ހަތަރު ޓީމު ބައިވެރިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވީއޭއެމްއިން މައުލޫމާތުދެ އެވެ.
ވީއޭއެމްއިން ވަނީ މި މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާ ސްކޫލްތަކުގެ ޓީމްތަކަށް ޖާޒީ ހަވާލުކުރުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ވެސް ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ އެތެރޭ ކޯޓުގައި ބާއްވާފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: ޖުމާނާ ތައުފީގު
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް