ބުރާސްފަތި 04 ޖޫން 2020
02 މިއަހެލި
1441 ޝައްވާލް 12
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:52
މެންދުރު 12:08
އަސްރު 15:31
އިރުއޮއްސޭ 18:17
އިޝާ 19:34
އީރާނުގެ ނިއުކްލިއަރ ޕްރޮގްރާމް

ތެޔޮ ބޯޓް ހިފެހެއްޓި މައްސަލައިގައި އީރާނުގެ ދީނީ ލީޑަރަކު އިނގިރޭސިވިލާތަށް ބިރުދައްކައިފި

  • ބޯޓުގައި 28 ފަޅުވެރިން ތިބި
  • ސީރިޔާއަށް އީޔޫއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅީ 2011 ވަނަ އަހަރު
  • ބޯތުގެ ފަޅުވެރިންނާވަނީ ސުވާލުކޮށްފައި

ކ. މާލެ | 6 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 21:09 | 11,396

ގްރޭސް 1 ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓު ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ބުރާސްފަތި ދުވަހު - އޭޕީ

ޖިބްރޯލްޓާއިން އިނގިރޭސި ސިފައިން އީރާނުގެ ސުޕަރޓޭންކަރު ހިފެހެއްޓި މައްސަލައިގައި ރައްދުގައި އިރާނުން އަޅާ ފިޔަވަޅަކަށް އިނގިރޭސިން ބިރުގަންނަން ޖެހޭނެކަމަށް އީރާނުގެ ދީނީ ލީޑަރަކު އިންޒާރުދެއްވައިފިކަމަށް ފާރސް ނިއުސް އޭޖެންސީން ރިޕޯޓްކޮށްފިއެވެ.

"އަޅުގަނޑު ފާޅުގައި މި ދަންނަވަނީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް އީރާނުގެ ތެޔޮ ޓޭންކަރު ހިފެހެއްޓި މައްސަލައިގައި އީރާނުން ބަދަލުހިފުމުގެ ގޮތުން އަޅާ ފިޔަވަޅަކަށް އިނގިރޭސިން ބިރުގަންނަން ޖެހޭނެ" ދީނީ ގޮތުން ބާރުގަދަ ތަޖުރިބާކާރުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަލީ މޫސަވީ ޖަޒާއެރީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ވިދާޅުވިއެވެ.

އޭނާވަނީ ބުލީ ކުރުމާއި ދެކޮޅަށް މަޑުން ނުތިބޭނެކަމަށާއި އެމެރިކާގެ ޑްރޯން މައްސަލައިގައި ރައްދުދިން ގޮތަށް ތެޔޮ ޓޭންކަރުގެ މައްސަލައިގައިވެސް ރައްދު ދޭނެކަމަށެވެ.

އީޔޫއިން އަޅާފައިވާ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކާއި ޚިލާފަށް ސީރިޔާއަށް ތެޔޮ ހިފައިގެން ދާކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވިގެން ޖިބްރޯލްޓާގެ ސަރުކާރުގެ އެދުމަކަށް އިނގިރޭސި ރޯޔަލް ނޭވީގެ ސިފައިން ތެޔޮބޯޓެއް ހިފަހައްޓާފައިވަނީ ބުރާސްފަތިދުވަހުއެވެ.

އިދާރާތަކުން ބުނެފައިވަނީ ގްރޭސް 1 ނަމަކަށް ކިޔާ ބޯޓުން ސީރިޔާގެ ބާނިޔާސް ރިފައިނަރީއަށް އުފުލަމުން ދިޔައީ އީރާނުގެ ސާފުނުކުރާ ތެޔޮކަން ގަބޫލުކުރެވޭ ސަބަބުތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށެވެ.

ބީބީސީން ބުނެފައިވާގޮތުގައި ކަނޑުގެ ސިފައިންގެ 30 މީހުންނާއި 42 ކޮމާންޑޯއިން ބޯޓް ހިފެހެއްޓުމަށްޓަކައި ޖިބްރޯލްޓާގެ ސަރުކާރުގެ އެދުމަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތުން ޖިބްރޯލްޓާއަށް ވައިގެ މަގުން ދަތުރު ކޮށްފައިވެއެވެ.

އިނގިރޭސިންގެ ޓެރިޓަރީއެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ޖިބްރޯލްޓާގެ ތަރުޖަމާނު ވިދާޅުވީ ބޯޓުގައި ތިބި 28 ފަޅުވެރިންގެތެރޭގައި މައިގަނޑު ގޮތެއްގައިތިބީ އިންޑިއާއާއި ޕާކިސްތާނާއި ޔޫކްރެއިންގެ ރައްޔިތުންކަމަށެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ފަހުގެ ވަގުތެއްގައި ޖިބްރޯލްޓާއިން ބުނެފައިވަނީ އިތުރު 14 ދުވަހަށް ބޯޓު ހިފަހައްޓާފައި ބޭއްވުމަށް އަމުރެއް ހޯދާފައިވާކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.