ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 17:37
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު އާތިފް (އާތީ)
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީގެ ހެޑް ކޯޗު އަހުމަދު އާތިފް (އާތީ)
ރާއްޖެ އެމްވީ
ޔުނައިޓެޑް ވިކްޓްރީ
ޔޫވީ ތަރުތީބުކުރަން އެނގޭނީ އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށްފަހު: އާތީ
 
ޔޫވީ އަކީ މިދިޔަ އަހަރު ލީގުގެ ހަތަރުވަނަ ޓީމު
 
މި ދެޓީމު ބައްދަލުކުރާ މެޗު ކުޅުމަށް ހަމަޖެހިފައި ވަނީ މިރޭ

މިއަހަރުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޔޫވީގެ ފެންވަރަކީ ކޮބާއިތޯ ބަލާލުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަރުގެ މެޗެއް ކުޅެވިފައި ނުވާ ކަމަށާއި އަދި އެޓީމުގެ ސްޓްރެންތަކީ ކޮބައިކަން މިވަގުތު ބުނެދޭން ނޭނގޭ ކަމަށް ޓީމުގެ ކޯޗު އަހުމަދު އާތިފް (އާތީ) ބުނެފި އެވެ.

މާލޭ ލީގުގައި މިދިޔަ ސީޒަންގެ ޕްރެޒިޑެންޓް ކަޕްގެ ޗެމްޕިއަން ކްލަބު އީގަލްސްއާ ވާދަކުރުމުގެ ކުރިން ނޫސްވެރިންނަށް މައުލޫމާތު ދެމުން އާތީ ބުނީ ސީޒަންގެ ކުރިން އެޓީމަށް ފަރިތަކުރަން ލިބިގެންދިޔައީ މަދު ދުވަސްކޮޅެއް ކަމަށާއި އެހެން ކަމުން ޓީމަށް އިތުރަށް ބޭނުންވަނީ ކޮންކޮން ކަންތައްތަކެއްތޯ ބަލަން އެނގޭނީ އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުޓުބޯޅަ ސީޒަނާއި ކުރިމަތިލީ މާބޮޑު ރޭވުންތަކަކާއި ގިނަ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދުމުގެ އަޒުމުގައި ނޫން ކަން ފަހަގަ ކުރަމުން އާތީ ބުނީ މިއަހަރު އެޓީމުގެ ޓާގެޓަކަށް ވާނީ މާލޭ ލީގުގައި ކުޅޭ މެޗުތަކުން މޮޅުވެ މިދިޔަ އަހަރުވެސް އޮތް މަގާމުގައި ދެމިއޮތުމަށް ކަމަށެވެ.

އާތީ ބުނީ މި ސީޒަންގައި އެޓީމަށް ގެނައި ބިދޭސީ ކުޅުންތެރިންގެ ފެންވަރާ ބެހޭ ގޮތުން އެއްޗެއް ބުނަން އެނގޭނީ ވެސް މެޗެއް ކުޅުމަށްފަހުގައި ކަމަށާއި ޕްރެކްޓިސްގައި ކުޅުންތެރިން ދައްކާ ކުޅުމާއި މެޗުގައި ދައްކާ ކުޅުން ވަރަށް ބޮޑުތަން ތަފާތު ވާނެ ކަމަށެވެ.

އެހެން ނަމެވެސް އާތީ ބުނީ ޕްރެކްޓިސް ތަކުގައި އެ ކުޅުންތެރިން އަދި ދައްކަމުންދަނީ ހިތްހަމަޖެހޭ ފަދަ ކުޅުމެއް ކަމަށެވެ.

އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ޔޫވީން މި މެޗަށް ނުކުންނަ އިރު މި ދެޓީމަކީ މިދިޔަ ސީޒަންގައި ވަރަށް ވާދަވެރި ދެ ޓީމެވެ.

އީގަލްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުން މިއަހަރުގެ ސީޒަން ޔޫވީން ފަށާއިރު، އީގަލްސް ވަނީ ލީގުގައި މިހާތަނަށް އެއް މެޗު ކުޅެފަ އެވެ. އެގޮތުން މާޒިޔާއާ ދެކޮޅަށް ކުޅުނު މެޗުން އެޓީމު ވަނީ 0-1 ގެ ނަތީޖާއަކުން ބަލިވެފަ އެވެ. އެހެން ކަމުން ޔޫވީއާ ވާދަކުރާ މެޗުން ކޮންމެހެންވެސް އެޓީމަށް މޮޅެއް ހޯދަން މިވަނީ މަޖުބޫރުވެފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް