އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ހޮލީވުޑް

ނިކް އާއި ޕްރިޔަންކާގެ ތަފާތު މަސައްކަތްތަކެއް!

  • ވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދަނީ ނިކް އާއި ޕްރިޔަންކާ ކާއެއްޗިހި ތައްޔާރުކުރަމުންދާ މަންޒަރު
  • ވީޑިއޯގެ ކެޕްޝަންގައި ނިކް ލިޔެފައިވަނީ "ޑޭޓް ނައިޓް ކުކިން އެކްސްޓްރަވެގެންޒާ"

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 6 ޖުލައި 2019 | ހޮނިހިރު 06:34 4,814

ނިކް ޖޯނަސް އާއި ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ - ހިންދުސްތާނީ ޓައިމްސް

ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ އާއި ނިކް ޖޯނަސް ކައިވެނިކުރުމަށްފަހު ދަނީ ކަޕުލް ގޯލްގެ ގޮތުގައި ތަފާތު ގިނަ ކަންތައްތައް ކުރަމުންނެވެ.

މި ދެމަފިރިން މިހާރުވެސް ދަނީ ޔޫރަޕްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފައެވެ. ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުންދާ އިރު ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކާއި ވީޑިއޯތައް އިންޓަނެޓްގައި ހުއްޓުމެއްނެތި ދަނީ ދައުރުވަމުންނެވެ.

ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ނިކް ވަނީ އޭނާގެ އިންސްޓަގްރާމްގައި ކުކިން ކްލާސް ޑޭޓް ނައިޓްގެ ވީޑިއޯ ހިއްސާކޮށްފައެވެ.

މި ވީޑިއޯގައި ފެނިގެންދަނީ ނިކް އާއި ޕްރިޔަންކާ ކާއެއްޗިހި ތައްޔާރުކުރަމުންދާ މަންޒަރެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ނިކް އުޅެނީ "ޖޯނަސް ބްރަދާސް"ގެ ޓުއަރއެއްގައި ދާންވެގެންނެވެ. އެހެންކަމުން މި ދެފަރިން ނިންމާފައިވަނީ ޓުއަރގައި ނިކް ދިއުމުގެ ކުރިން ވީހާވެސް ގިނަ ވަގުތު އެކުގައި ހޭދަކުރުމަށެވެ.

ޕްރިޔަންކާގެ މަސައްކަތްތަކަށް ބަލާއިރު ދެން އެންމެ އަވަހަށް ޕްރިޔަންކާ ފެނިގެންދާނީ ސޮނާލީ ބޯސްގެ "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" އިންނެވެ. މި ފިލްމްގައި ޕްރިޔަންކާއާއި އެކު ފެނިގެންދާނީ ފަރްޚާން އަޚްތަރު އަދި ޒާރާ ވާސިމް އެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް