ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 16:27
 ކޮރެއާގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތަށް އެކުލަވާލި ޖޫނިއާ ނެޓްބޯޅަ ޓީމު
ކޮރެއާގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މުބާރާތަށް އެކުލަވާލި ޖޫނިއާ ނެޓްބޯޅަ ޓީމު
ޓްވިޓަރ
ނެޓްބޯލް ސްކޮޑް
ޔޫތު ނެޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ ސްކޮޑް ފައިނަލްކޮށްފި
 
މި ޓީމުގައި ހިމެނެނީ 16 ކުޅުންތެރިން
 
މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މޭ މަހުގެ 6 އިން 13 އަށް

އޭޝިއަން ޔޫތު ނެޓްބޯޅަ ޗެމްޕިއަންޝިޕްގައި ވާދަކުރާ ރާއްޖޭގެ 21 އަހަރުން ދަށުގެ އަންހެން ނެޓްބޯޅަ ޓީމުގެ ސްކޮޑް ފައިނަލްކޮށްފި އެވެ.

މިއަހަރުގެ މޭމަހު ކޮރެއާގައި ބާއްވާ މި މުބާރާތަށް ދާ ސްކޮޑްގައި ހިމަނާފައިވަނީ 16 ކުޅުންތެރިންނެވެ.

އައިމިނަތު ހަލީމް (ދިލް)ގެ އިރުޝާދުގެ ދަށުން ޕްރެކްޓިސް ކުރަމުން އައި ސްކޮޑް 16 އަށް މަދުކުރީ ސްކޮޑް ފައިނަލްކުރުމަށް ބޭއްވި ބައްދަލުވުމެއްގަ އެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ޓީމް ފަރިތަކުރަމުން އައިސްފައިވަނީ 23 ކުޅުންތެރިންނާއެކުގަ އެވެ.

ކޯޗު އައިމިނަތު ހަލީމް އާއި، އެސިސްޓެންޓް ކޯޗު އައިޝަތު ލޫނާ މޫސާއާއެކު ނެޓްބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަނުން ވަނީ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް، ކޯޗުންގެ ގޮތުގައި ރަސްމީކޮށް ހަމަޖައްސާފަ އެވެ.

މި މުބާރާތް ކުރިއަށްދާނީ މޭމަހުގެ 6 ން 13 އަށެވެ. މުބާރާތުގައި ވާދަކުރާނީ 21 އަހަރުން ދަށުގެ ޓީމެވެ.

ނެޓްބޯލް ޖޫނިއާ ޓީމުގެ މީގެ ކުރިން ވެސް ވަނީ ބައިނަލް އަގްވާމީ ބައެއް މުބާރާތްތަކުގައި ވާދަކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން އެޓީމަށް މި މުބާރާތްތަކުން މާއެދެވޭ ކާމިޔާބީތަކެއް ހޯދިފައި ނުވި ނަމަވެސް މިއަހަރު ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދުމަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރާނެ ކަމަށް ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަނުން ބުނެ އެވެ.

ނެޓްބޯލް އެސޯސިއޭޝަންގެ ޗީފް އޮޕަރޭޓިން އޮފިސާރ (ސީއޯއޯ) އަހުމަދު އަދުހަމް ވިދާޅުވީ މިއަހަރަކީ ނެޓްބޯޅައިގެ ފޯރި އިތުރު ކުރުމަށް ގިނަ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދެވޭނެ އަހަރެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން އެ އެސޯސިއޭޝަނުން ގިނަ މުބާރާތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ކަލަންޑަރުގައި ހިމަނާފައިވާނެ ކަމަށެވެ.

އަދުހަމް ވިދާޅުވީ މިއަހަރު އެންމެ ބޮޑު އިސްކަމެއް ދެވޭނީ ނެޓްބޯލް ގައުމީ ޓީމުތައް ވާދަކުރާ އިންޓަނޭޝަނަލް މުބާރާތްތަކުން ރަނގަޅު ނަތީޖާތަކެއް ހޯދުމަށް ކަމަށެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ކުޅިވަރަށް ޒުވާން ކުޅުންތެރިން އަހުލުވެރި ކުރުން އެއީ ވެސް މިއަހަރު ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަމެއް ދޭނެ ކަމެއް ކަމަށާއި އެގޮތުން ޔޫތު ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ޕްރޮގްރާމް (ވައިޑީޕީ) އަށް ވަރަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް ދޭނެ ކަމަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް