ހޯމަ 26 އޮކްޓޯބަރ 2020
09 ހެއި
1442 ރަބީއުލް އައްވަލް 09
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
އިރުއޮއްސޭ 17:52
އިޝާ 19:04
މިސްރުގެ އާސާރި ތަރިކަތައް

ވަގަށް ނަގާފައިވާ ޓޫޓަންކާމުންގެ ބުދެއް 6 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފި

  • މިސްރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެ ބުދު ރައްދުކުރުމަށް އެދިފަ
  • ކްރިސްޓީސް ނީލަން ފިހާރައިން ވަނީ އެކަމަށް ދެކޮޅު ހަދާފައި
  • ބުދު ގަން ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ކްރިސްޓީސް އިން ވަނީ ދެކޮޅުހަދާފައި

ކ. މާލެ | 5 ޖުލައި 2019 | ހުކުރު 12:38 | 10,388

ކްރިސްޓިސް އިން ވިއްކާލީ ޓޫޓަންކާމުންގެ ބުދު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

މިސްރުން ވަގަށް ނަގައިގެން ގެންގޮސްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ "ޓޫޓަންކާމުން" ގެ ބުދެއް، މަޝްހޫރު ނީލަން ކިޔާ ކްރިސްޓީސްއިން ހަ މިލިއަން ޑޮލަރަށް ވިއްކާލައިފިއެވެ.

މީގެ 3000 އަހަރު ކުރިން މިސްރުގައި ރަސްކަންކުރި ޓޫޓަންކާމުންގެ ބުދަކީ ލޯ މައުދަނުން ހަދާފައިވާ 11 އިންޗީގެ ބުދެކެވެ. މިސްރުގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ ތަކުރާރުކޮށް އެ ބުދު ވިއްކާ ނުލުމަށާއި އަނބުރާ އެ ގައުމަށް ރައްދު ކުރުމަށް ކްރިސްޓީސްގައި އެދިފައެވެ. އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް އެ މީހުން ވަނީ އެ ބުދު ނީލަން ކިޔުން ހުއްޓުވޭތޯ މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

އެގޮތުން މިދިޔަ ޖޫންމަހުގެ ތެރޭގައި ވެސް މިސްރުގެ އާސާރީ ތަރިކައާ ބެހޭ ވުޒާރާ ކަމުގައިވާ މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންޓިކުއިޓީސްއިން ވަނީ އެ ބުދު ވިއްކުން ހުއްޓުމަށް ކްރިސްޓީސްގެ އިތުރުން ޔުނެސްކޯގައި ވެސް އެދިފައެވެ. އެ ވުޒާރާއިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ އެ ބުދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ސައްހަކަން އަންގައިދޭ ލިޔެކިޔުން ހުށައަޅަން އެދިފައެވެ.

އެއްވެސް ފަރާތަކަށް އެ ގައުމުގެ ތަރިކައެއް ހުއްދައާ ނުލާ ވިއްކާނުލެވޭނެ ކަމަށް ބުނެ، އެ މިނިސްޓްރީން ވަނީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފޮރިން އޮފީހުގައި ވެސް ދަންނަވާފައެވެ.

މިސްރުގެ ތުހުމަތުތަކަށް ރައްދު ދެމުން ކްރިސްޓީސް އިން ބުނެފައިވަނީ، އެ ބުދުގެ ވެރިފަރާތުގެ ސައްހަކަން ކަށަވަރު ނުވީ ނަމަ އެ ވިއްކާލުމުގެ މަސައްކަތް އެ ފަރާތަކުން ނުކުރާނެ ކަމަށެވެ. ބުދު ވިއްކާލަން ނިންމީ މި ހުރިހާ ކަމެއް ކަށަވަރު ކުރުމަށް ފަހުގައި ކަމަށް އެ ފަރާތުން ހާމަކޮށްފައިވެއެވެ. ކްރިސްޓީސް އިން ވަނީ އެ ބުދު ގަން ފަރާތުގެ މައުލޫމާތު ހާމަކުރަން ވެސް ދެކޮޅު ހަދާފައެވެ.

ޓޫޓަންކާމުންއަކީ 1333 ބީ.ސީގައި މިސްރުގެ ރަސްކަން ކުރެއްވި ފުރާވަރުގެ ޒުވާނެކެވެ. އޭނާ ވެރިކަމުގެ ތަހުތަށް އަރާވަޑައިގެންނެވީ އުމުރުން އެންމެ ނުވަ އަހަރުގައެވެ. ދިހަ އަހަރު ވަންދެން ރަސްކަން ކުރެއްވުމަށް ފަހު އޭނާ އަވަހާރަވީ އުމުރުން އެންމެ ނަވާރަ އަހަރުގައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 7 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.