ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 13:24
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ މެނޭޖަރ ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ
މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ މެނޭޖަރ ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ
ގޫގުލް
އިބްރަހިމޮވިޗް
މިއަހަރުގެ މޮޅުކުޅުންތެރިޔާ އިބްރަހިމޮވިޗްއަށް ލިބެންވާނެ: މޮރީނިއޯ
 
މި ސީޒަންގައި 26 ގޯލް ޔުނައިޓެޑަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފައިވޭ
 
ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް މިހާތަނަށް އިބްރަހިމޮވިޗަށް ލިބިފައެއް ނުވޭ

މިއަހަރުގެ ދުނިޔޭގެ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ފޯވާޑް ލާޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް އަށް ލިބެން ވާނޭ ކަމަށް ޓީމުގެ މެނޭޖަރ ހޯޒޭ މޮރީނިއޯ ބުނެފި އެވެ.

މެންޗެސްޓަރ ޔުނައިޓެޑްގެ ރަސްމީ ޓީވީ، އެމްޔޫޓީވީ އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މޮރީނިއޯ ބުނީ އިބްރަހިމޮވިޗް އެ ޓީމަށް ބަދަލުވި ފަހުން، ފެނިގެންދިޔައީ އާދަޔާ ހިލާފު ކުޅުމެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން އޭނާ އަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް ނުލިބޭންވީ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށެވެ.

އިބްރަހިމޮވިޗް ވަނީ ހަމައެކަނި މި ސީޒަނުގައި ވެސް 26 ގޯލް ޔުނައިޓެޑަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދީފަ އެވެ. އަދި، އިނގިރޭސި ފުޓުބޯޅަ ލީގުގެ ފައިނަލްގައި ދެ ގޯލު ކާމިޔާބުކޮށް، އެ ތަށި އުފުލާލުމުގައި އިބްރަހިމޮވިޗް ވަނީ އިސް ރޯލެއް އަދާކޮށްފަ އެވެ.

މޮރީނިއޯ ބުނީ އިބްރަހިމޮވިޗްގެ އުމުރާ ބަލާފައި އޭނާ ދައްކާ ކުޅުން ފާހަގަކޮށްލެވޭ ކަމަށެވެ. އަދި، އެއާ ބެހޭ ގޮތުން ބުނާނެ އިތުރު އެއްޗެއް ނެތް ކަމަށް ވެސް އޭނާ ބުންޏެވެ. މޮރީނިއޯ ބުނީ އިބްރަހިމޮވިޗަށް މޮޅު ކުޅުންތެރިޔާގެ އެވޯޑް އަދި ނުލިބޭ ކަމަށާއި އެއީ ހައިރާންވާން ޖެހޭ ކަމެއް ކަމަށެވެ. 

އިބްރަހިމޮވިޗަށް ޑިސެމްބަރު މަހާއި ނިމިދިޔަ ފެބްރުއަރީ މަހު ވަނީ ޕްލޭޔަރ އޮފް ދަ މަންތުގެ އެވޯޑް ލިބިފަ އެވެ. 

 

 

 

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 މަސްކުރި
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް