ހުކުރު 22 ނޮވެންބަރު 2019
09 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 25
ފަތިސް 04:37
އިރުއަރާ 05:53
މެންދުރު 11:56
އަސްރު 15:16
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:07
ދުނިޔެ - އީސްޓަރ ސަންޑޭ ހަމަލާ

އީސްޓަރ ސަންޑޭ ހަމަލާ: އިހުމާލުވީކަމަށް ބުނެ ލަންކާ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ ހައްޔަރުކޮށްފި

  • ހަމަލާގެ އިހުމާލުވުމަކީ އިންސާނިއްޔަތާ ހިލާފު ޖަރީމާއެއް: ބަންޑާރަ ނައިބު ޑެ ލިވޭރާ
  • ދެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރެވޭ ވަރަށް ހެކި އެބަހުރި
  • ހުރިހާ ދައުވާއަކަށް ދެ ބޭފުޅުން ވަނީ އިންކާރުކޮށްފައި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 2 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 19:55 6,296

އީސްޓަރ ސަންޑޭ ހަމަލާއަށް ފަހު ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ހަރަކާތްތެރިވަނީ - ޑެއިލީ މިރޯ

އީސްޓަރ ސަންޑޭގެ ހަމަލާއިން ރައްކާތެރިވާން އެކަށީގެންވާ ފިޔަވަޅު އެޅުމުގައި އިހުމާލުވެފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާއާއި އޭރުގެ ޑިފެންސް ސެކެޓްރީ ހައްޔަރުކޮށްފިއެވެ.

އެޕްރިލް 21 ވަނަ ދުވަހު ދިން ހަމަލާގައި 250 މީހަކު މަރުވެފައިވާ އިރު، މި ހަމަލާތަކުގެ އިންޒާރު ތަފާތު ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އިންޑިއާގެ އިންޓެލިޖެންސުން ވަނީ ލަންކާގެ ކަމާއި ބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ފޯރުކޮށްދީފައެވެ.

އަންގާރަ ދުވަހުގެ ވަގުތެއްގައި، ލަންކާ ފުލުހުންގެ ވެރިޔާ އިންސްޕެކްޓަރ ޖެނެރަލް ޕުޖިތް ޖަޔަސުންދްރާ އާއި ކުރީގެ ޑިފެންސް ސެކެޓްރީ ހެމަސިރީ ފަނާންޑޯ ހައްޔަރުކޮށްފައިވަނީ، އިންސާނިއްޔަތާއި ހިލާފު ޖަރިމާއެއް ހިންގުމުގެ ކުށުގައި އެ ދެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ދައުވާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު ދައްޕުލާ ޑެ ލިވޭރާ ވިދާޅުވިތާ 24 ގަޑިއިރު ވެސް ނުވަނީހެވެ.

ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ހައްޔަރުކުރެވިފައިވަނީ ލަންކާގެ ދެ ހޮސްޕިޓަލެއްގައި ފަރުވާހޯދަމުން ދަނިކޮށް ކަމަށް ލަންކާގެ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާން ރުވާން ގުނަސޭކަރަ ވިދާޅުވިއެވެ. ގުނަސޭކަރަ ވިދާޅުވީ އެމީހުން ހައްޔަރު ކުރީ ބަންޑާރަ ނައިބުގެ އިރުޝާދާ އެއް ގޮތަށް ކަމަށެވެ.

ލަންކާގެ އެކްޓިންގ ޕޮލިސް ކޮމިޝަނަރަށް ފޮނުއްވެވި ސިޓީއެއްގައި ޑެ ލިވޭރާ ވަނީ އެ ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ހައްޔަރުކޮށްގެން މެޖިސްޓްރޭޓެއް ކުރިމައްޗަށް ގެންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. ބައިނަލްއަގްވާމީ ގާނޫނުތަކަށް ބަލާއިރު އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ އަމަލުތައް ހުންނެވީ "އިންސާނިއްޔަތާއި ހިލާފު ޖަރިމާ" އެއްގެ ދަށަށް ފެތޭ ގޮތަށް ކަމަށް ވެސް ޑެ ލިވޭރާގެ ސިޓީގައި ބަޔާކޮށްފައިވެއެވެ. ދެ ބޭފުޅުންގެ މައްޗަށް ގަސްތުގައި މީހަކު މެރުމުގެ ދައުވާ އުފުލަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް ވެސް ޑެ ލިވޭރާ ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ އިތުރުން، ރައްޔިތުންނަށް ރައްކާތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިހުމާލުވީ ކަމަށް ބުނެ އިތުރު ނުވަ ފުލުސް އޮފިސަރެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން ވަނީ ނިންމާފައެވެ.

ހަމަލާއާއި ގުޅިގެން ލަންކާ ޕާލިމަންޓުން ހިންގި ތަހުގީގުގައި ޖަޔަސުންދްރާ އާއި ފަނާންޑޯއާ ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ، ގައުމީ ސަލާމަތަށް ނުރައްކާތެރި ކަންކަމުގައި އަމަލުކުރަން ކަނޑައަޅާފައިވާ ސެކިއުރިޓީ ޕްރޮޓޮކޯލްއާ އެއްގޮތަށް އެ ގައުމުގެ ރައީސް މައިތިރިޕާލަ ސިރިސޭނާ އަމަލު ނުކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް ހެކިބަސް ދެއްވާފައެވެ. ދެ ބޭފުޅުން ވެސް ވަނީ އެ ބޭފުޅުންނަށް ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކަށް އިންކާރުކޮށްފައެވެ.

ލަންކާގެ ކަމާއިބެހޭ ފަރާތްތަކުން ވަނީ، ނެޝަނަލް ތައުހީދު ޖަމާއަތް (އެންޓީޖޭ) އިން ލަންކާގައި ހަމަލާދޭން އުޅޭ ކަމަށް ތަފާތު ތިން ފަހަރެއްގެ މަތިން އިންޑިއާގެ އިންޓެލިޖެންސުން މައުލޫމާތު ދީފައިވާ ކަމަށް އިއުތިރާފުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް