ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ވިޔަފާރި - ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް

ރާއްޖެއަށް ކޯސްޓް ކިރު ތައާރަފް ކުރިތާ 30 އަހަރު ފުރުން ފާހަގަކުރުމަށް ހާއްސަ ލޯގޯ އެއް ލޯންޗުކޮށްފި

  • ކޯސްޓް ކިރަކީ ކެލްޝިއަމް، ޕްރޮޓީން އަދި ވިޓަމިން ފަދަ އެތަކެއް ފައިދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކިރެއް
  • މި އުފެއްދުމަކީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ބާވަތެއް
  • ކޯސްޓު ކިރު ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އެތެރެ ކޮށްފައިވަނީ ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން 1989 ގަ

ޝަރޫނާ އަބްދުﷲ
AbdullaSharoona

ކ. މާލެ 2 ޖުލައި 2019 | އަންގާރަ 18:40 3,204

30 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ލޯންޗުކުރި ލޯގޯ - އާކައިވް

ބީއެޗްއެމް އިން ރާއްޖެއަށް ކޯސްޓް ކިރު ތައާރަފް ކުރިތާ 30 އަހަރު ފުރުމުގެ މުނާސަބަތުގައި ހާއްސަ ލޯގޯއެއް ލޯންޗު ކޮށްފިއެވެ.

މިކަމަށްޓަކައި ބޭއްވި ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައި ލޯގޯ ލޯންޗު ކޮށްދެއްވާފައިވަނީ ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސްގެ ހެޑް އޮފް ސޭލްސް އެންޑް މާކެޓިންގ އިބްރާހިމް ޝަރީފްއެވެ.

ބީއެޗްއެމުން ބުނީ ކޯސްޓް ކިރަކީ ކެލްޝިއަމް، ޕްރޮޓީން އަދި ވިޓަމިން ފަދަ އެތަކެއް ފައިދާތަކެއް އެކުލެވިގެންވާ ކިރެއް ކަމަށާއި، މި އުފެއްދުމަކީ ރާއްޖޭގައި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުން ކުރަމުން އަންނަ ބާވަތެއް ކަމަށެވެ.

އެ ކުންފުނީގެ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް މެނޭޖަރ މައުމޫން އިބްރާހިމް ވިދާޅުވީ، ކޯސްޓު ކިރު އެންމެ ފުރަތަމަ ރާއްޖެ އެތެރެ ކޮށްފައިވަނީ ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އިން ކަމަށާ އެއީ 1989 ގައި ކަމަށެވެ. މި ބްރޭންޑްގެ ކިރަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަ މީހުންނަށް އެންމެ ކަމުދާ ކިރަށްވެފައވާ ކަމަށާއި މިހާރު އެއީ ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތުގެ ބައެއް ކަމަށް ވެސް މައުމޫން ވިދާޅުވިއެވެ.

އަޅުގަނޑުމެން މިތިބީ ވަރަށް އުފަލުން، ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން އަޅުގަނޑުމެންގެ މި ކިރު މިހާ މަގުބޫލު ކިރަކަށް ހަދާފަ ވާތީ، އަނެއްހެން ބުނަންޏާ، ރާއްޖޭގެ ސަގާފަތުގެ ބަޔަކަށް މިހާރު ކޯސްޓު ކިރު ވެއްޖެ.

~ ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސްގެ ބިޒްނަސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް މެނޭޖަރ މައުމޫން އިބްރާހިމް

ނެދަލެންޑްގެ މި ބްރޭންޑް އާއި ބީއެޗްއެމް އިން ވަނީ 1989 އަކުން ފަށައިގެން ރާއްޖޭގެ ކުޅިވަރާއި ދުޅަހެޔޮ ސިއްހަތެއްގައި ތިބުމަށް މަގުފަހި ކުރުމަށް ގިނަ ކަންތައްތަކެއްގައި ބައިވެރިވެފައެވެ. ވޭތުވެ ދިޔަ 30 އަހަރު ތެރޭ ބީއެޗްއެމްއިން ވަނީ ރަހައަށް އެއްވެސް ބަދަލެއް އައުމެއް ނެތި، ތަފާތު ކޮންޓެއިނަރު ތަކުގައާއި އެކި ސައިޒުތަކުގައި ކޯސްޓު ކިރު ރާއްޖެ އެތެރެ ކޮށްފައެވެ.

ކޯސްޓް ކިރު އުފައްދަނީ ފްރީސްލޭންޑް ކެމްޕީނާ އިންނެވެ. އެ ކުންފުނިން ކޯސްޓް ކިރުގެ އިތުރުން ތުއްތު ކުދިންނަށް ބޭނުންވާ ކިރާއި ޗީޒް އަދި ތަފާތު ފޮނި ކާތަކެތި ވެސް ތައްޔާރު ކުރެއެވެ.

ބީއެޗްއެމް ޓްރޭޑާސް އުފެއްދީ 1982 ވަނަ އަހަރު ހުސައިން މޫސާ އެވެ. މިހާރު އެ ކުންފުންޏަކީ، އަގުހެޔޮކަމާއެކު ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ވިޔަފާރި ކުރަމުންދާ ކުންފުންޏެކެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް