ކ. މާލެ
|
4 މާރޗް 2017 | ހޮނިހިރު 02:20
އައިސިސްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ތަދްމޫރު
އައިސިސްގެ ބާރުގެ ދަށުގައި އޮތް ތަދްމޫރު
ގޫގުލް
ސީރިއާގެ ހަނގުރާމަ
ސީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އައިސިސް ބަލިކޮށް ތަދްމޫރު ހިފައިފި
 
މިފަހަރުގެ އޮޕަރޭޝަންގައި ރަޝިއާގެ ވައިގެ ސިފައިން ބައިވެރިވި
 
މިއީ ތަދްމޫރުން އައިއިސް ބޭރުކުރި ދެވަނަ ފަހަރު

ސީރިއާ ސަރުކާރުގެ އަސްކަރިއްޔާއިން އެއް އަހަރު ތެރޭގައި ދެވަނަ ފަހަރަށް އައިސިސް ބަލިކޮށް، ސީރިއާގެ ގަދީމީ ޝަޙަރު، ތަދްމޫރު (ޕަލްމީރާ) ހިފައިފިއެވެ.

ނިމިގެންދިޔަ އަހަރުގެ މާޗް މަހު ހަނގުރާމަވެރި އައިސިސް ޖަމާޢަތް ބަލިކޮށް، ސީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާގެ ބާރުގެ ދަށަށް ތަދްމޫރު ގެންގޮސްފައި ވަނިކޮށް، އައިސިސްއިން އަލުން ތަދްމޫރު ހިފާފައިވަނީ މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ދިން ކުއްލި ހަމަލާތަކަކަށްފަހުއެވެ.

ސީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ބުނީ މިފަހަރު ތަދްމޫރުން އައިއިސް ފައްސާލައި އެ ޝަޙަރު ހިފީ ސީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާ އާއި ޝީޢި ހަނގުމާވެރިންނާއި، ރަޝިއާގެ ވައިގެ ސިފައިން ގުޅިގެން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނަކަށް ފަހު ކަމަށެވެ.

ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން ހިންގި އޮޕާރޭޝަންގައި ތަދްމޫރުން އައިސިސް ފައްސާލާފައިވާއިރު، އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ތަދްމޫރު ދޫކޮށް ގޮސްފައިވަނީ، ތަދްމޫރުގެ އިރުމަތީގައިވާ ހިސާބުތަށެވެ. އައިސިސް ފައްސާލުމަށްފަހު، ސީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ވަނީ ތަދްމޫރުގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި އައިސިސްއިން ޤާއިމްކޮށްފައިވާ ލޭންޑްމައިންތައް ސާފުކޮށްފައެވެ.

އައިސިސްއިން ތަދްމޫރު ހިފައިގެން ތިބިއިރު އެ ޖަމާޢަތުން ވަނީ ތަދްމޫރުގައި ހުރި ދުވަސްވީ ތާރީޚީ އެކި އިމާރާތްތައް ސުންނާފަތިކޮށްފައެވެ.

ތަދުމޫރުން އައިސިސް ފައްސާލާފައިވާއިރު، ސީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން ދަނީ ހަލަބުގައިވެސް އައިސިސް އާއި ދެކޮޅަށް ހަނގުރާމަ ކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހަލަބުގައި ކުރަމުންދާ ހަނގުރާމައިގައި ސީރިއާގެ އަސްކަރިއްޔާއިން މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ، އައިސިސްގެ ހަނގުރާމަވެރިން ފުރާތު ކޯރާއި ހަމައަށް ފަހަތަށް ޖައްސައި، ދީރް އަލް ޒޫރުގައި ތިބި އައިސިސްއިން ހިޞޯރުކޮށްފައި ތިބި އިސްކަރިއްޔާގެ ސިފައިންނާއި ހަމައަށް ދިއުމަށެވެ.

ސީރިއާގެ އެކި ހިސާބުތަކުގައި، ސަރުކާރާއި އެއްކޮޅު ޖަމާޢަތްތަކާއި، ސަރުކާރާއި ދެކޮޅު ޖަމާޢަތްތަކުންވެސް އައިސިސްއަށް ދެމުންދާ ހަމަލާތަކާއި އެކު، ސީރިއާގައި އައިސިސްގެ ބާރު ދަނީ ކެނޑެމުންނެވެ.

ސީރިއާގެ ހަނގުމާރާމަ އިތުރަށް ވަރުގަދަވާން އުޅޭކަމުގެ ނިޝާންތަކެއް ފެންނަން ފަށާފައިވާއިރު، އދ މެދުވެރިވެގެން، ޖެނީވާގައި މިހާރު ދަނީ ސީރިއާގެ ސުލްޙައިގެ މަޝްވަރާތައް ބާއްވަމުންނެވެ. ނަމަވެސް މިފަހަރުގެ މަޝްވަރާތައްވެސް ކުރީގެ 3 ފަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް ނާކާމިޔާބީ އާއި އެކު ނިންމާލަން ޖެހިދާނެ ކަމުގެ ބިރު މިހާރު ވަނީ ހީވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާ ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް
ގުޅުންހުރި
އެތައް ހާސް އަހަރެއްވީ، ގޮތް ނޭނގޭ ގަލުގެ ފާރެއް ކަނޑުގެ 21 މީޓަރު އަޑީގައި!
ބޯކޮށް ވާރޭވެހޭނެކަމަށް ލަފާކޮށް ބ އަތޮޅުން ފެށިގެން އދ އަތޮޅަށް ޔެލޯ އެލާޓް
ޣައްޒާގައި ކާބޯތަކެތި ހޯދުމަށް އެއްވެތިބި މީހުންނަށް އިސްރާއީލުން ދިން ހަމަލާ ރާއްޖެއިން ކުށްވެރިކޮށްފި
ރައީސް ޞޯލިޙް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް: ސަރުކާރުގެ ނުފޫޒުގައި ނުޖެހި، ރައްޔިތުންނަށް ފަސޭހައިން ވޯޓު ލެވޭނެ މަގެއް ފަހިކޮށްދެއްވާ
ރައީސް މުއިއްޒު ވެރިކަމަށް ވަޑައިގަތުމާއެކީ ފެއްޓެވީ، ޑިމޮކްރެޓިކް ނިޒާމު ހަލާކުކޮށްލައި، ޚުދުމުހްތާރު ވެރިކަމެއް ކުރުމުގެ މަސައްކަތް: ރައީސް ޞާލިޙް
މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ސަވާދީއްތަ ދަތުރު ބޮޑު ސްކޭމަކަށް
މިހާރު އޮތް ވެރިކަމާއެކު މިއަދުގެ ހާލަތަކީ ބިރުން ފިތްކަނޑައިގެންދާ ހާލަތެއް - އާޒިމް
އިޒްރޭލު ހިންގާ ޤަތުލުޢާންމުގެ ނޭދެވޭ އަސަރު، އަހަރަކާ ގާތްވަމުންދާ ހަނގުރާމައެއް ބަރުދާސްކުރާ ސޫދާންގެ ރައްޔިތުންނަށް!