އަންގާރަ 23 ޖުލައި 2019
09 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 20
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - ކާބުލް

ކާބުލްގައި ޑިޕްލޮމެޓިކް މިޝަންތައް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިފި

  • ބައެއް އިމާރާތްތަކުގެ ބިއްލޫރިތައް ތެޅިފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނޭ
  • އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނީއްކައެއް ވެފައިވާކަންވެސް އަދި އެނގިފައެއް ނުވޭ
  • އެ ސަރަހައްދަކީ އެމެރިކާގެ އެމްބަސީވެސް ހުންނަ ސަރަހައްދު

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 1 ޖުލައި 2019 | ހޯމަ 11:32 1,576

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހެނދުނު އޮފީސްތައް ހުޅުވޭ ގަޑިއާ ދިމާކޮށް - އޭޕީ

އަފްޣާނިސްތާނުގެ ވެރިރަށް ކާބުލްގެ ޑިޕްލޮމެޓިކް ސަރަހައްދުގައި ހޯމަ ދުވަހު އެއްޗެއް ގޮއްވާލައިފިއެވެ.

މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން އެމެރިކާގެ އެމްބަސީ ހުންނަ ސަރަހައްދުން ބޯ ދުން އަރަމުންދެއެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ ހެނދުނު އޮފީސްތައް ހުޅުވޭ ގަޑިއާ ދިމާކޮށް މަގުތައް ކާރޫބާރު ބޮޑުވަގުތުގައެވެ.

މަންޒަރު ދުށް މީހަކު ރޮއިޓަރސްއަށް ބުނެފައިވަނީ ހެނދުނު އިވުނު ބާރު އަޑާއެކު ކާބުލްގައި ހުރި އެމީހުންގެ ތިބި އިމާރާތަށް ގުޑުން އަރާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އޮފިޝަލުންނާއި ފުލުހުން ހާދިސާ ހިނގި ސަރަހައްދުގައި މަސައްކަތް ފަށާފައިވާއިރު އިތުރު ގިނަ ތަފްސީލްތަކެއް ލިބިފައެއްނުވެއެވެ.

އެއްވެސް މީހަކަށް ހާނީއްކައެއް ވެފައިވާކަން ވެސް އަދި އެނގިފައެއް ނުވެއެވެ.

އިންޓީރިއަރ މިނިސްޓްރީގެ ތަރުޖަމާނު ނަސްރަތު ރަހީމީ ވިދާޅުވީ ހާދިސާ ހިނގާފައިވަނީ މީހުން ގިނަ އަދި ޑިފެންސް މިނިސްޓްރީވެސް ހުންނަ ސަރަހައްދުގައި ކަމަށެވެ.

ކާބުލްގެ ފުލުހުންގެ ތަރުޖަމާނު ފިރްދައުސް ފަރަމަޒް ވިދާޅުވީ ހަމައެކަނި ގޮވުމެއް ގޮވާފައިވާކަމެވެ. އަމާޒު ކޮށްފައިވާތަނެއް އަދި ގޮވުމުގެ ބާވަތެއް ވެސް އަދި ސާފުކޮށްދީފައި ނުވާކަމަށް އެސޯސިއޭޓެޑް ޕްރެސްގައި ބުނެފައިވެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް