އަންގާރަ 16 ޖުލައި 2019
02 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 13
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 06:00
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:38
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:41
ލުއި ޚަބަރު - ހާއުފާ އީދު ޝޯ

'ހާއުފާ'' އީދު ޝޯގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް ރާއްޖެ ޓީވީ، އޮންލައިން ޕާޓްނަރަކަށް ރާއްޖެ.އެމްވީ

  • ސުނިތާވެސް ޝޯ ހުށައަޅައިދޭން ހަމަޖެހިފައިވޭ
  • އީދު ހަރަކާތްތައް ފަށާނީ އީދު ވިލޭރޭ

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 30 ޖޫން 2019 | އާދީއްތަ 00:38 2,110

ރާއްޖެޓީވީގެ އެކްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ ނާޒްމީ ސައީދު، އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރައްވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

މި އަހަރުގެ ޢަޝްހާ އީދު ފާހަގަކުރުމަށް ހޯރަފުށި ޔޫތް ޑިވޮލޮޕްމެންޓް ސޮސައިޓީ (ހައިޑްސް) އިން އިންތިޒާމު ކޮށްގެން ކުލަގަދަ ގޮތެއްގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ''ހާއުފާ" އީދު ޝޯ އާއްމުންނަށް ގެނެސްދިނުމަށްޓަކައި، ރާއްޖެޓީވީ އާއި ހައިޑްސް ޖަމިއްޔާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ.

އެ ޝޯގެ ބްރޯޑްކާސްޓިންގ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ ރާއްޖެ ޓީވީ އެވެ. އަދި އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކީ ރާއްޖެ.އެމްވީއެވެ.

މީޑިއާ އަދި އޮންލައިން ޕާޓްނަރުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެޓީވީގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ރާއްޖެ ޓީވީގެ އެކްޒެކްޓިވް ޑިރެކްޓަރ ނާޒްމީ (ނާޒް) ސައީދުއެވެ. ނާޒް ވިދާޅުވީ، ރާއްޖެ ޓީވީގެ އަމާޒަކަށް ވާނީ އެ ޝޯގެ މަންޒަރުތައް އެންމެ ފުރިހަމަ ކަމާއިއެކު ބެލުންތެރިންނާއި ހަމަޔަށް ވަގުތުން ގެނެސްދިނުން ކަމަށެވެ.

ހޮނިހިރު ދުވަހު ހަވީރު ބޭއްވި އެ ރަސްމިއްޔާތުގައި އީދު ޝޯ ހުށައަޅައިދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖޭގެ ކުޅަދާނަ ނެޝުންތެރިޔާ ސުނިތާ އަލީ (ސުނީ) ވެސް ވަނީ ހައިޑްސާއާ އެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފައެވެ. ޝޯގައި ސުނީތާގެ ފަރި ހަރަކާތްތައް ފެނިގެންދާނެއެވެ.

ސުނީތާގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު އިތުރު ފަންނާނުވެސް އެ ޝޯގައި ފެނިގެންދާނެއެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރިޝްމީ, އަޒޭ, ރަވީ އަދި ޖުމައިއިލް އިތުރުން މަޖޫވެސް ހިމެނެއެވެ.

އީދު ޝޯ ގައި ސުނީތާގެ ނެށުން ފެނިގެންދާނެ

ހައިޑްސް އިން ވަނީ ޝޯގެ ސައުންޑް ސިސްޓަމް ފޯރުކޮށްދޭ ބަޔާކައި އެކުވެސް ސޮއިކޮށްފައެވެ.

ހައިޑްސްގެ މެމްބަރު އަލީ ވަހީދު ވިދާޅުވީ، ހާއުފާ އީދުގެ ނަމުގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ހަރަކާތުގައި ހޯރަފުއްޓަށް މުޅިން އާ ކަންތައްތަކެއް ފެނިގެންދާނެ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ.

އީދުގެ ހަރަކާތްތައް ފުރިހަމަ ކަމާއިއެކު ގެނެސްދިނުމުގެގޮތުން ކައުންސިލުންގެ އިތުރުން ރަށުގެ ޒުވާނުންގެ ބުރާ މަސައްކަތް ހިމެނޭއެވެ. ވީހާވެސް ގިނަ ބަޔަކު އެ ހަރަކާތުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެ ރަށަށް އައުމަށް ހައިޑްސް އިން ވަނީ ދައުވަތު ދީފައިއެވެ.

ހައިޑްސް އިން ބުނީ، އެ ހަރަކާތަކީ ހޯރަފުށި ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ހޯރަފުށި، ތުރާކުނު، އުލިގަމަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ބާއްވާ ހަރަކާތެއް ކަމަށެވެ. ރަށުގައި ހިންގާ މި ފަދަ ހަރަކާތްތަކަށް ހޯރަފުށި ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހުމަދު ސަލީމް (ސައްލެ) ގެ ފަރާތުން ލިބޭ އެހީތެރިކަން ހައިޑްސް އިން ވަނީ ފާހަގަކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ލީވާން އަލީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް