އާދީއްތަ 29 ނޮވެންބަރު 2020
03 ދޮށަ
1442 ރަބީޢުލްއާޚިރު 13
ފަތިސް 04:39
އިރުއަރާ 05:55
މެންދުރު 11:58
އަސްރު 15:18
އިރުއޮއްސޭ 17:53
އިޝާ 19:09
މެދުއިރުމަތީގެ މަޝްރަހު

ޓޭންކަރުތަކަށް ދިން ހަމަލާގައި އީރާނުގެ އަތެއްވާ ކަމަކަށް ނުދެކެން: ޔޫއޭއީ

  • ސަރަހައްދުގެ ހަމަޖެހުން މާ މުހިންމުކަމަށް ޔޫއޭއިން ބުނި
  • އެކަށީގެންވާ ހެކި ނުލިބި ސަރަހައްދީ ހަމަޖެހުން ނަގާލަން އެފަދަ ވާހަކަ ނުދެއްކުމަށް އިލްތިމާަސްކުރެއްވި
  • ޔޫއޭއީ އޮތީ އީރާނާއެކު ކަމަށް ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 27 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 14:33 | 6,182

ޔޫއޭއީގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ބިން ޒަޔެދް ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު ސާރގޭ ލަވްރޯވާއެކު - އޭޕީ

އުރުދުންގެ ފުޖައިރާ ކައިރީގައި އޮތް ޓޭންކަރުތަކަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގައި، އީރާނުގެ އަތެއްވާ ކަމަށް ގަބޫލުނުކުރާ ކަމަށް އެކުވެރި އަރަބި އިމާރާތު (ޔޫއޭއީ) ގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ހާރިޖީ ވަޒީރު އަބްދުﷲ ބިން ޒާޔެދް ބިން ނަހްޔާން މިހެން ވިދާޅުވީ މިހާރު އޭނާ ރަޝިޔާއަށް ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ދަތުރުފުޅުގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމެއްގައެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ މި ހަމަލާއާ އީރާނާ އެއްވެސް ގުޅުމެއް ވާކަމުގެ ހެއްކެއް މިހާތަނަށް ފެނިފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

އަބްދުﷲ ބިން ޒާޔެދް ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ގައުމަކާއި ދެކޮޅަށް އެކަށީގެންވާ ހެކި ނުލިބި، އެވަރުގެ ތުހުމަތުތަކެއް ކުރެވޭނެ ކަމަކަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ އަތުގައި އެފަދަ ހެކި ހުރެއްޖެ ނަމަ އެކަން ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައަށް އަންގަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސާފު ހެކި ނުލިބި އެވާހަކަ ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ވެސް އަބްދުﷲ ބިން ޒާޔެދް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޔޫއޭއީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރުގެ ވާހަކަފުޅުގައި ވަނީ އެ ސަރަހައްދުގެ ހަމަޖެހުން ޔޫއޭއީން އަބަދު ވެސް އިސްކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާ، އީރާނާއެކު އެ ގައުމު އޮތް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ. އެ ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި ވާހަކަފުޅު ދެއްކެވި ރަޝިޔާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރ ސާރގޭ ލަވްރޯވް ވެސް ވަނީ އެ ގައުމުގެ ތާއީދު އީރާނަށް އޮތް ކަމަށާއި، އީރާނާއި އެކު އެ ގައުމު ދެމިއޮންނާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އަރުވާފައެވެ.

ޓޭންކަރުތަކަށް ދިން ހަމަލާތަކުގެ ފަހަތުގައި އީރާނުގެ އަތެއްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކޮށްފައިވަނީ، އެމެރިކާއިންނެވެ. އެގޮތުން ހަމަލާދޭން ބޭނުންކުރި މައިންތަކަކީ އީރާނުން އުފައްދާފައިވާ ހަތިޔާރު ކަމުގައި އެ ގައުމުން ބުނެފައިވާއިރު، އީރާނުން ވަނީ އެ ތުހުމަތުތައް ދޮގުކޮށް، އެއީ ސާބިތު ނުހިފޭ ދޮގު ވާހަކަތަކެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 8 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: ހުޝާމް މުހަޢްމަދް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.