ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ލުއި ޚަބަރު - ލޮކް ނަސް މޯންސްޓަރ

ލޮކް ނަސް މޯންސްޓަރއާ ވައްތަރު 70 މިލިއަން އަހަރުވެފައިވާ ޖަނަވާރެއްގެ ފޮސިލްއެއް އެންޓާޓިކާއިން ފެނިއްޖެ

  • މި ޖަނަވާރަކީ ކަނޑުގައި އުޅުނު "ރެޕްޓައިލް" އެއް
  • ފޮސިލް އެންމެ ފުރަތަމަ 1989 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި
  • އެލަސްމޮސޯރ ދިރިއުޅެފައިވަނީ ސާރުތައް އުޅުނު ޒަމާނުގައި

އަމަން ހަލީމް
soupized

ކ. މާލެ 27 ޖޫން 2019 | ބުރާސްފަތި 00:57 23,974

ފެނުނު ފޮސިލްއަށް ބިނާކޮށް ކުރެހުންތެރިޔަކު ކުރަހާފައިވާ އެލަސްމޮސޯރ - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ސްކޮޓްލެންޑުގެ ލޮކްނަސް ކޯރުން ފެންނަކަމަށް ބުން ލޮކް ނަސް މޯންސްޓަރއާ ވައްތަރު، 70 މިލިއަން އަހަރުވެފައިވާ ޖަނަވާރެއްގެ ފޮސިލްއެއް އެންޓާޓިކާއިން ފެނިއްޖެއެވެ.

ގިނަ އަހަރުތަކެއްގެ ބުރަ މަސައްކަތަށް ފަހު ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ހޯދާފައިވާ ޖަނަވާރަކީ، އެލަސްމޮސޯރ (Elasmosaur) ގެ ނަން ދެވިފައިވާ ކަނޑުގައި ދިރިއުޅުނު "ރެޕްޓައިލް" އެކެވެ. އޭތީގެ ބަރުދަނުގައި 15 ޓަނު ހުންނާނެ ކަމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

ހަރުފައެއްގެ ސިފައިގައި ހުންނަ ބޮލަކާއި، ޖައްރާފާއެއްގެ ހުންނަ ކަހަލަ ދިގު ކަނދުރާއެއް ހުންނަ ކަމަށް ބުނާ އެލަސްމޮސޯރ ދިރިއުޅެފައިވަނީ ސާރުތައް އުޅުނު ޒަމާނުގައެވެ. ދިގުމިނުގައި 40 ފޫޓު ހުންނަ ޖަނަވާރަކީ މިހާތަނަށް ފެނިފައިވާ އެންމެ ބަރު އެއް ޖަނަވާރެވެ. އަދި މިއީ މިހާތަނަށް ފެނުނު އެންމެ ފުރިހަމަޔަށް ރައްކާކުރެވިފައި އޮތް ފޮސިލްކަމަށް ވެސް އޭތި ހޯދި ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ފޮސިލް އެންމެ ފުރަތަމަ 1989 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ހޯދިފައިވީ ނަމަވެސް، ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކަށް އޭތި ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރެވިފައިވަނީ ކޮންމެ އަހަރަކުވެސް އެންމެ ދެ މަސް ދުވަހުގެ މަދު ހަފުތާ ތަކެއްގެ ތެރޭގައެވެ. އަދި ބައެއް އަހަރުތަކުގައި އެ ސަރަހައްދަށް ނުދެވުމުގެ ސަބަބުން އެއްވެސް މަސައްކަތެއް ކުރެވިފައި ނުވެއެވެ. ފޮސިލް ފެނުނު އެންޓާޓިކާގެ ސޭމޯ އައިލެންޑަކީ މުޅި ދުނިޔޭގެ ވެސް އެންމެ ފިނި އަދި އެންމެ ވައިބާރު ސަރަހައްދުތަކުގެ ތެރެއިން ސަރަހައްދެކެވެ.

ފޮސިލް ކޮނުމުގެ މަސައްކަތް އެއްކޮށް ނިމުނީ 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައެވެ. މި ޖަނަވާރާ ބެހޭގޮތުން އިތުރު ކަންކަން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ކުރަމުންދާކަމަށް ދިރާސާކުރާ ފަރާތްތަކުން ބުނެފައިވެއެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް