ކ. މާލެ
|
3 މާރޗް 2017 | ހުކުރު 04:32
އެމްޓީސީސީން ޖޮބް ފެއަރ އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި
އެމްޓީސީސީން ޖޮބް ފެއަރ އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި
މުހައްމަދު ޝަރުހާން
އެމްޓީސީސީ
ޖޮއިން ޓީމް އެމްޓީސީސީގެ ނަމުގައި ޖޮބް ފެއަރ އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި
 
ޖޮބް ފެއަރ ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ މާޗް 4 ވަނަ ދުވަހު ހަވީރު

ޖޮއިން ޓީމް އެމްޓީސީސީގެ ނަމުގައި ޖޮބް ފެއަރ އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ. 

 

"ޖޮއިން ޓީމް އެމްޓީސީސީ" ކެމްޕޭނަކީ އެމްޓީސީސީއާބެހޭ މައުލޫމާތު ރައްޔިތުންނާއި ހިއްސާކޮށް އެމްޓީސީސީއިން މިހާރު ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި އެމްޓީސީސީގައި މިވަގުތު ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުރަކާއި ބެހޭ މައުލޫމާތު ވީހާވެސް ގިނަ ފަރާތްތަކަކަށް އަންގައި ދިނުމުގެ މަޤްސަދުގައި ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ މާސް  ކެމްޕޭނެކެވެ. 

 

އެމްޓީސީސީގެ ހިއުމަން ރިސޯސަސް އެންޑް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ އެގްޒެކެޓިވް ޢަބްދުﷲ ފާއިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި މި ކެމްޕޭންގެ މައިގަނޑު މަޤްސަދަކީ މިހާރު އެމްޓީސީސީގައި ހުރި ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތަކަކީ ކޮބައިކަމާ، ވަޒީފާގެ މައިދާނަށް ޒުވާނުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ އިތުރުން އެމްޓީސީސީގައިހުރި ކެރިޔަރ ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ފުރުސަތުތަކަކީ ކޮބައިކަން ޒުވާނުންނަށް އަންގައިދިނުމާއި ވަޒީފާތަކަށް ޤާބިލް އެކަށޭނެ ޒުވާނުން ބިނާކުރުމަށް ޕްލެޓްފޯމެއް ޤާއިމްކޮށްދިނުން ހިމެނޭ ކަމަށޭވެ.  އަދި މީގެ އިތުރުން އެންމެ ބޮޑު އަމާޒަކީ މިފަދަ ކެމްޕޭންތައް ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތެއްގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުން ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ. 

 

އެމްޓީސީސީން އިތުރަށް ހާމަކުރިގޮތުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް އާއި ގުޅިގެން މެރިން މެކޭނިކް، ހައިޑްރޯލިކް މެކޭނިކް އަދި އޮޓޯމޯބައިލް މެކޭނިކް ދާއިރާއިން މީހުން ތަމްރީން ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްއެއް ފެށުމުގެ މަސައްކަތް މިހާރު ދަނީ ކުރަމުންނެއެވެ 

 

މި ޕްރޮގްރާމް ޑިޒައިން ކުރެވިފައިވަނީ އެމްޓީސީސީ ގެ ތިލަފުށީ ސައިޓްގައި މިދާއިރާތަކުން ޢަމަލީ ތަޖްރިބާ ހޯދަމުން، ކިޔެވުން ކުރިއަށްގެންދެވޭ ގޮތަށެވެ. މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކުންފުނީގައި ވަޒީފާ އަދާކުރުމަށް ހޮވޭ މުވައްޒަފުންނަށް ހާއްސަ އެލަވަންސާއިއެކަމަޑޭޝަން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އެކުންފުނިން ބުންޏެވެ. 

 

މިވަގުތު އެމްޓީސީސީގެ އެކި ޑިޕާރޓްމަންޓްތަކުގައި ހާއްސައެހީއަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކާއި އަދި މޯލްޑިވްސް ޑްރަގް އެޖެންސީއިން ފަރުވާހޯދުމަށްފަހު ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާ އަދާކުރަމުން އެބަގެންދެއެވެ. 

 

"ޖޮއިން ޓީމް އެމްޓީސީސީ" މި ހަރަކާއް ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވަނީ 04 މާރޗް ގެ ހަވީރު 1600 ން ފެށިގެން 1800  އަދި ހަމައެރޭ 2000 ން 2200 އަށެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 1 ދުވަަސް ކުރިން
ރިވިއު ކުރީ: ހުސެން ފިޔާޒް
0%
0%
0%
0%
0%
0%
ކޮމެންޓް