ބުދަ 24 ޖުލައި 2019
10 ފުސް
1440 ޒުލްގައިދާ 21
ފަތިސް 04:45
އިރުއަރާ 06:01
މެންދުރު 12:16
އަސްރު 15:37
މަޣްރިބް 18:24
އިޝާ 19:40
ދުނިޔެ - އީރާން-އެމެރިކާ

އެމެރިކާގެ ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ހާލަތަ ނުބައްދަލު މޮޔަ އަމަލެއް: ޚާމަނާއީ

  • އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މުހައްމަދު ޖަވާދު ޒާރިފްއަށްވެސް މި ހަފްތާއިން ފެށިގެން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެ

އަބުދުﷲ މުހައްމަދު
8Abbo

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 02:53 3,890

ރައީސް ރޫހާނީ ވަނީ ޚާމަނާއީއަށް ފިޔަވަޅުތަކުގެ އަސަރުނުކުރާނެކަމަށް ވިދާޅުވެފައި - ގެޓީ އިމޭޖާސް

އީރާނާމެދު އެމެރިކާއިން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅު އެޅުން ކުށްވެރިކުރައްވާކަމަށާއި, އެ ފިޔަވަޅުތަކަކީ ހާލަތާ ނުބައްދަލު މޮޔަ ކަންތައްތަކެއްކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

އިރާނުގެ ދައުލަތުގެ ޓީވީން ވަގުތުން ގެނެސްދިން ތަގުރީރެއްގައި ޚާމަނާއީ އަންގާރަ ދުވަހު ވިދާޅުވީ ޚާމަނާއީއާ ދެކޮޅަށް އެޅި ފިޔަވަޅުތައްދާނީ ފެއިލްވެގެންކަމަށާއި އޭނާއަކީ ބޭރު ގައުމެއްގައި އެއްވެސް އެސެޓެއް ހުރި މީހެއް ނޫންކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާއިން އެންމެ ފަހުން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކަކީ އެމެރިކާ މާޔޫސްވެފައިވާކަމުގެ ނިޝާނެއްކަމަށް ރޫހާނީ ސިފަކުރެއްވިއެވެ.

އީރާނުގެ ރޫހީ ލީޑަރު ޚާމަނާއީ އާއި އެ ގައުމުގެ އިސް އޮފިޝަލުންނަށް އަމާޒުކުރައްވައި އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅުއްވާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހުއެވެ. އެ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވަނީ މީހަކާ ނުލައި, ގަލްފް ސަރަހައްދުގައި އުދުހުނު އެމެރިކާގެ ޑްރޯންއެއް މިދިޔަ ހަފްތާގައި އީރާނުން ވައްޓާލުމާއެކުއެވެ.

އަލަށް ފިޔަވަޅު އެޅި ފަރާތްތަކުގެ ތެރޭގައި އީރާނުގެ އަސްކަރިއްޔާގެ އިސް ފަރާތްތައް ހިމެނޭއިރު އެމެރިކާގެ އިހުތިސާސް ހިނގާ އެއްވެސް ސަރަހައްދެއްގައި އެއިންފަރާތެއްގެ މުދަލެއް ހުރިނަމަ ފްރީޒް ކުރެވޭނެއެވެ.

ވޮޝިންގޓަނުން ބުނެފައިވާ ގޮތުގައި އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު މުހައްމަދު ޖަވާދު ޒާރިފްއަށްވެސް މި ހަފްތާއިން ފެށިގެން ދަތިކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުއެޅޭނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 4 ހަފްތާކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް