ބުދަ 23 އޮކްޓޯބަރ 2019
06 ހެއި
1441 ސަފަރު 24
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:49
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:11
މަޣްރިބް 17:52
އިޝާ 19:05
ލުއި ޚަބަރު - ބޮލީވުޑް

"ޑޮން" ގެ ތިން ވަނަ ފިލްމެއް ނުހަދާނެ

  • ފާއިތުވި ނުވަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފިލްމެއް ފަރްޚާން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައެއްނުވޭ
  • ފަރްޚާން އެންމެ ފަހުން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމަކީ "ޑޮން 2"

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 26 ޖޫން 2019 | ބުދަ 13:20 937

ފަރްޚާން އަޚްތަރު - ގެޓީ އިމޭޖާސް

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި މަގްބޫލު ވެގެންދިޔަ ފިލްމް "ޑޮން" ސީރީސްގެ ތިންވަނަ ފިލްމެއް ނުހަދާނެ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފިއެވެ.

ރިޕޯޓްތައް ބުނާ ގޮތުން ޑޮން ސީރީސްގެ ޕްރޮޑިއުސަރުން ކަމަށްވާ ރިތޭޝް ސިދްވާނީ އާއި ފަރްޚާން އަޚްތަރު "ޑޮން"ގެ ތިންވަނަ ފިލްމެއް ހެދުމަށް އެހާ ބޮޑު ޝައުގުވެރިކަމެއް ނެތެވެ.

ފަރްޚާންގެ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ފަރާތަކުން މައުލޫމާތު ދިން ގޮތުގައި މި ފިލްމުގެ ސްކްރިޕްޓެއް ވެސް ނެތް ކަމަށާއި ފިލްމެއް ތައްޔާރު ކުރުމުގެ ޚިޔާލެއް ވެސް ފަރްޚާންގެ ނެތް ކަމަށެވެ.

ފަރުޚާން މިވަގުތު އަވަދިނެތި މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ އެކްޓިން އާއި މިއުޒިކްގެ ދާއިރާގައެވެ.

ފާއިތުވި ނުވަ އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެއްވެސް ފިލްމެއް ފަރްޚާން ޑައިރެކްޓް ކޮށްފައެއް ނުވެއެވެ. އޭނާ އެންމެ ފަހުން ޑައިރެކްޓްކޮށްފައިވާ ފިލްމަކީ 2011 ވަނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރި ފިލްމް "ޑޮން 2" އެވެ.

ފަރްޚާން މިވަގުތު މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ސޮނާލީ ބޯސްގެ ފިލްމް "ދަ ސްކައި އިޒް ޕިންކް" ގައެވެ. މީގެ އިތުރުން އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަމުންދަނީ ރާކޭޝް އޯމް ޕްރަކާޝް މެހެރާގެ ފިލްމް "ތޫފާން" ގައެވެ. މި ފިލްމުގެ މަސައްކަތްތައް ނިމޭނީ އަންނަ އަހަރު ފަހުކޮޅުގަ އެވެ.

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 9110099 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް