އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމް

ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ހުރި ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ވަގުތުން ވަގުތަށް ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭނެ: މީކާއިލް

  • ނެތް ބާރުތަކެއްގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ހަމަ ވަރަށް ހަޑިކޮށް، ހުތުރުކޮށް އުޅުއްވާ މަންޒަރު ފެނިގެން މި ދަނީ

ސިމާހާ ނަސީމް
sim_kamana

ކ. މާލެ 19 ޖޫން 2019 | ބުދަ 09:31 4,244

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަ ސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހްމަދު ނަސީމް ވާހަކަ ދައްކަވަނީ - ރާއްޖެއެމްވީ

ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ހުރި ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ވަގުތުން ވަގުތަށް ފިޔަވަޅު އެޅެންޖެހޭނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހްމަދު ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން މީކާއިލް ވިދާޅުވީ މިހާރު ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ހުރި ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބަލާ ނިމެންޖެހޭނެ ކަމަށާއި މިހާރު އޮތީ މިނިވަން ކޮމިޝަނެއް ކަމަށެވެ.

"މިހާރު ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ހުރި ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު ވަގުތުން ވަގުތަށް ފިޔަވަޅު އެޅެން އެބަޖެހޭ އެގޮތުން ޖޭއެސްސީ އިން ފެށި މަސައްކަތެއް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ އަނބިކަނބަލުންގެ އެކައުންޓަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ޖަމާވެފައިވާ މައްސަލަ ބަލަމުންދަނިކޮށް ފަނޑިޔާރު ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ވަޑައިގެން، އެ ކޮމިޝަނަށް މަސައްކަތްތައް ހުއްޓުވި މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނުން މިހާރު ބަލަމުން މި ދަނީ. އެހެންވީމަ މިހާރު އަޅުގަނޑުމެންނަށް ޤަބޫލުކުރެވެނީ މިހާރު "ޕީޕީއެމްގެ ނުފޫޒު އޮތް" ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނުބަލާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ބައެއް ސުލޫކީ މައްސަލަތައް ބަލާ ނިމެން އެބަޖެހޭ،" މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ބަލަން ފެއްޓުމުން، ނެތް ބާރެއްގެ ބޭނުންތައް ކުރައްވައިގެން ވަރަށް ހަޑިކޮށް އުޅުއްވާ މަންޒަރު މިހާރު ފެނިގެންދާ ކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

"އެންމެ ފުރަތަމަ ވެސް ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ބަލަން ފެށި ހިސާބުން ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަކަށް ހިމޭނުންނެއް ނޯންނެވުނު. ނެތް ބާރުތަކެއްގެ ބޭނުންކުރައްވައިގެން ހަމަ ވަރަށް ހަޑިކޮށް، ހުތުރުކޮށް އުޅުއްވާ މަންޒަރު ފެނިގެން މި ދަނީ، އެހެންނަމަވެސް މިހާރު ތަފާތުވާ ކަމަކީ އެ ބޭފުޅުން ނެރުއްވާ ކޮންމެ އަމުރެއް ތަންފީޒު ކުރާނެ ފަރާތެއް ނެތްކަން،" މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން މިހާރު އޮތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަކިތަކުން ސަލާމަތްވެފައި ކަމަށާއި ޖޭއޭސީއާ މެދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފިޔަވަޅު ނޭޅޭނެ ކަމަށް މީކާއިލް ވަނީ ވިދާޅުވެފައެވެ.

މިނިވަން މުއައްސަސާގައި ތިބި ފަރާތްތައް ވަޒީފާއަށް ބަރާބަރަށް ނިކުންނަވަން ޖެހޭނެކަން ފާހަގަކުރައްވާ މީކާއިލް ވިދާޅުވީ ބައެއް ފަހަރު ސިޔާސީ ނުފުޒާ ހެދި އެ މުއައްސަސާތަކުން ބަލަންޖެހޭ މައްސަލަތައް ނުބަލާ ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

ސުޕަރމެޖޯރިޓީއެއް އޮތުމަކީ ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ނުކުރުވޭނެ ސަބަބެއް ނޫން ކަމަށާއި ސަރުކާރު ޖަވާބުދާރީ ކުރުވާ މަންޒަރު ވަރަށް ރަނގަޅަށް 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފެނިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށް މީކާއިލް ވިދާޅުވިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް