ބުދަ 23 ސެޕްޓެންބަރ 2020
03 އަތަ
1442 ސަފަރު 05
ފަތިސް 04:43
އިރުއަރާ 05:54
މެންދުރު 12:03
އަސްރު 15:07
އިރުއޮއްސޭ 18:04
އިޝާ 19:15
ނައިބު ރައީސް

ހަ ޢިއްޒަތްތެރިއަކު ނައިބު ރައީސްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފި

  • ފޯރަމް ވެގެން ގޮސްފައިވަނީ ތަރައްޤީއަށް އެހީވެދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް ހުޅުވުނު ދޮރަކަށް
  • ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި ދާއިރާތަކުން އެހީވެދޭނެ ކަމަށް ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިން ވިދާޅުވި

ކ. މާލެ | 18 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 17:51 | 3,476

ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ބޭރުގެ އިއްޒަތްތެރިއަކާ ބައްދަލުކުރައްވަނީ - ރައީސް އޮފީސް

ބޭރުގެ ހަ ޢިއްޒަތްތެރިއަކު ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބު ފައިޞަލް ނަޞީމްގެ އަރިހަށް އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތް ކުރައްވައިފިއެވެ.

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ނައިބުގެ އަރިހަށް އަންގާރަ ދުވަހު އިޙްތިރާމުގެ ޒިޔާރަތް ކުރެއްވި ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިންނަކީ، ތުރުކީ ވިލާތުން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ސާކިރު އޮޒްޚާން އާއި، ތައިލެންޑުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހަރ އެކްސެލެންސީ ޗުލަމީ ޗަތުސުވާން އާއި، ކެނެޑާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ބުރޫސް މެކް ކިނޮން އާއި، އޮސްޓްރޭލިޔާއިން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު، ހިޒް އެކްސެލެންސީ ޑޭވިޑް ހޮލީ އާއި، އައި.އޯ.އެމް އިން އޭޝިޔާ އަދި ޕެސިފިކް ރީޖަންއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައި ހުންނަވާ ރީޖަނަލް ޑިރެޓަރ، ހަރ އެކްސެލެންސީ ޑރ. މާރިޔާ މޯތަސް އަދި ޔޫ.އެން.އެފް.ޕީ.އޭގެ ކަންޓްރީ ޑިރެކްޓަރ، ހަރ އެކްސެލެންސީ ރިޝޫ ނެކެން އެވެ.

މި ބައްދަލުވުންތަކުގައި ނައިބު ރައީސް ވަނީ މިހާރު ކުރިޔަށްދާ މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމުގައި އެކި ޤައުމުތަކުގެ ސަފީރުންނާއި، ބައެއް ޢިއްޒަތްތެރިން ތަމްސީލުކުރައްވާ ޖަމާޢަތްތަކުން ބައިވެވަޑައިގެން ދެއްވި އެއްބާރުލެއްވުމަށް ޝުކުރު އަދާކުރައްވާފައެވެ. އަދި، މި ފޯރަމް ވެގެންގޮސްފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީވެދޭ ފަރާތްތަކާ ގުޅިގެން ކުރިޔަށް ދިއުމަށް އައު ދޮރުތަކެއް ހުޅުވިގެންދިޔަ ކާމިޔާބު ފޯރަމަކަށް ކަމުގައި ނައިބު ރައީސް ވިދާޅުވިއެވެ.

ނައިބު ރައީސާއެކު ވަކިވަކިން މިއަދު ބޭއްވެވި މި ބައްދަލުކުރެއްވުންތަކުގައި ބޭރުގެ ޢިއްޒަތްތެރިން ވަނީ ރާއްޖެއަށް އެންމެ ބޭނުންތެރި ދާއިރާތަކުން ރާއްޖެއަށް ދޭ އެހީތެރިކަމާއި އެއްބާރުލުން އިތުރުކޮށް އެކުވެރިކަމުގެ ގުޅުން ވަރުގަދަ ކުރުމަށް ބޭނުންވާކަން ހާމަކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.