އާދީއްތަ 17 ނޮވެންބަރު 2019
04 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 20
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:15
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:06
ރާއްޖެ - ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީ އަށް

  • މައްސަލަ އެޖެންޑާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ދީދީގެ ފަސް މައްސަލައެއް ދަނީ ބަަލަމުން

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 18 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 17:30 3,718

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުން - ގޫގުލް

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފިއެވެ.

ޖޭއެސްސީން ހޯމަ ދުވަހާ ހަމަޔަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ ދެ މައްސަލައެއް ދިޔައީ ބަލަމުންނެވެ. އެ މައްސަލަތަކުގެ އިތުރަށް އިތުރު ތިން މައްސަލައެއް ހުށައެޅި އެ މައްސަލަތައް ބަލަމުންދާ ކަމަށް އަންގާރަ ދުވަހު ޖޭއެސްސީން ވަނީ ބުނެފައެވެ.

ފަނޑިޔާރު ދީދީ ޖޭއެސްސީ އަށް ހާޒިރުކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އަންގާރަ ދުވަހު ބޭއްވި ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގައި ޖޭއެސްސީގެ ޑިރެކްޓަރ މުއުމިނާ އުމަރު ވިދާޅުވީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ އެ ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު އެއީ ކޮން މައްސަލަތަކެއް ކަން ހާމަކުރެވެން ނެތް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ތިން ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ހުށައެޅިފައި އޮތީ. އަޅުގަނޑުމެންނަށް ކޮން މައްސަލައެއް ކަމެއް މި ވަގުތު ދެންނެވޭނެކަށް ނެތް''

~ ޖޭއެސްސީގެ ޑިރެކްޓަރު މުއުމިނާ އުމަރު

ކޮމިޝަނުން ބުނީ ކޮމިޝަނަށް ހުށައެޅޭ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތަކަށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފަހު ކޮމިޝަނުން ކޮމިޓީއެއް އެކުލަވައިލާނެ ކަމަށެވެ. ފަނޑިޔާރުންގެ އެ މައްސަލަތައް ހުރީ އެޖެންޑާ ކުރެވިފައިކަން މުއުމިނާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ޖޭއެސްސީގެ ޑިރެކްޓަރު ހަސަން ޒަހީން ވިދާޅުވީ، ދީދީ ހިމެނޭ ގޮތަށް ޖޭއެސްސީން ހަތަރު ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަ ބަލަމުންދާ ކަމަށެވެ. ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ތިއްބަވަނީ ފަސް ފަނޑިޔާރުންނެވެ.

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އިތުރުން ބައެއް އެހެން ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ މައްސަލަތަކެއް ވެސް ޖޭއެސްސީ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާކަން ރާއްޖެ އެމްވީ އަށް ވަނީ އެނގިފައެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ސިޔާސީ ކެމްޕެއިންތަކުގައި ބައިވެރިވި މައްސަލައެއްގައި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރެއްގެ މައްސަލަ ވެސް ވަނީޖޭއެސްސީ އަށް ހުށަހަޅާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް