ބުރާސްފަތި 14 ނޮވެންބަރު 2019
01 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 17
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:54
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:50
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ފަނޑިޔާރު ދީދީ

ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ހުށައެޅުއްވި ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ނިންމައިފި

  • މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދޭ
  • ފަނޑިޔާރު ދީދީ ރިޝްވަތު ނެންގެވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ސްޕްރީމް ކޯޓުން ބަލަމުންދޭ

ޚަދީޖާ އިބްރާހިބް
Khadheejaibrah7

ކ. މާލެ 18 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 09:08 13,540

ސްޕްރީމް ކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ - އާކައިވް

ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ހުށައެޅުއްވި ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ސްޕްރީމް ކޯޓަށް ނުބެލޭނެ ކަމަށް ޖުޑިޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އިން ނިންމައިފިއެވެ.

އެގޮތަށް ނިންމީ ހޯމަ ދުވަހު ބޭއްވި އެކޮމިޝަނުގެ 35 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ކޮމިޝަނުގެ އަގުލަބިއްޔަތުންނެވެ.

މި ބައްދަލުވުމުގެ ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ އަރީފެވެ. ރައީސް އަރީފް ތަނާޒުލުވެ ވަޑައިގަތުމުން ދެން ރިޔާސަތު ބެލެހެއްޓެވީ ނައިބު ރައީސް މަސްތޫރު ހުސްނީ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ވެސް އެކޮމިޝަނުން ނިންމާފައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރޭގައި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލަތަކެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާކަމުގެ މައޫލޫމާތު ޖޫން މަހުގެ 12 ވަނަ ދުވަހު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސްސަރވިސްއިން ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވާތީ އެ ސިޓީގައިވާ ކަންކަމަށް ރިއާޔަތްކޮށް ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ސްލޫކީ މައްސަލައެއް އޮތްތޯ ބެއްލެވުމަށް ވެސް ނިންމެވިއެވެ.

އަދި ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ދީދީ ރިޝްވަތު ނަންގަވާފައިވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހުށައަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ބެއްލެވުމަށް ނިންމެވިއެވެ.

އޭގެ އިތުރުން މަގާމުގެ ނުފޫޒް ބޭނުންކޮށްގެން ނާޖާއިޒް މަންފާތަކެއް ހާސިލް ކުރެއްވުމަށް މަސައްކަތް ކުރެއްވި ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރެވޭ މައްސަލައެއް ތަހުގީގު ކުރަމުން ދާކަމުގެ މައުލޫމާތު މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ސިޓީއަކުން އަންގާފައިވެއެވެ. އެކަމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުގެ ނިންމުމުން ފަނޑިޔާރު ދީދީ ސްޕްރީމް ކޯޓުގެ މައްސޫލިއްޔަތުތަކާއި ވާޖިބުތަކުން އެކަހެރިކޮށް ބެހެއްޓުމަށް ނިންމާފައި ވަނިކޮށް އެ ނިންމުމަށް ގޮންޖައްސަވައި މަސައްކަތަށް ނުކުންނެވި ނުކުންނެވުމަކީ ފަނޑިޔާރު ދީދީގެ ސްލޫކީ މައްސަލައެއް އޮތް ކަމެއް ކަމަށް ބެލެވެއެވެ. އެހެންކަމުން އެ މައްސަލަ ވެސް ތަހުގީގު ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމިއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް