އަންގާރަ 07 ޖުލައި 2020
07 ފުނޯސް
1441 ޒުލްގައިދާ 16
ފަތިސް 04:41
އިރުއަރާ 05:59
މެންދުރު 12:15
އަސްރު 15:38
އިރުއޮއްސޭ 18:23
އިޝާ 19:41
މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމް

ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމުގެ ބައިވެރިންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސް ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފި

  • ރައީސް ދެއްވި ފަރިއްކޮޅު އޮތީ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި
  • ފޯރަމް ކުރިއަށް ދާނީ ޖޫން މަހުގެ 17 އިން 18 އަށް
  • މީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެބޮޑު ފޯރަމް

ކ. މާލެ | 18 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 03:08 | 3,019

ރައީސް ދެއްވި ފަރިއްކޮޅު އޮތީ ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި - ޕެންޝަން އޮފީސް

މޯލްޑިވްސް ޕާރޓްނަރޝިޕް ފޯރަމުގެ ބައިވެރިންގެ ޝަރަފުގައި ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙް ރޭގަނޑުގެ ފަރިއްކޮޅެއް ދެއްވައިފިއެވެ.

ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ އޮތް މި ފަރިއްކޮޅުގައި ރައީސްގެ އިތުރުން ނައިބު ރައީސް ފައިޞަލް ނަސީމާއި ކެބިނެޓުގެ ވަޒީރުންނާއި ރާއްޖެއާ ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ގިނަ ޢަދަދެއްގެ ފަރާތްތަކުން ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެންނެވިއެވެ.

"އިންވެސްޓިން އިން އަ ރިސިލިއަންޓް އެންޑް ސަސްޓެއިނަބަލް މޯލްޑިވްސް" ތީމެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑަޅައިގެން ކުރިއަށް ގެންދާ މި ފޯރަމުގެ މަޤްޞަދަކީ ރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށްޓަކައި، އެހެން ޤައުމުތަކާއި ގުޅިގެން ކުރެވޭނީ ކޮންކޮން މަސައްކަތް ތަކެއްތޯ ބަލައި، ސަރުކާރުގެ ތަރައްޤީގެ އެޖެންޑާ ކުރިޔަށްގެންދިޔުމެވެ.

މި ފޯރަމުގައި ސަރުކާރުން އިސްކަންދޭ ބައެއް ދާއިރާތަކުން ހުރި ފުރުޞަތުތަކާބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ކުރިޔަށް ގެންދިއައެވެ.

މީގެ ތެރެއިން ހޯމަ ދުވަހު ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ސެޝަންތަކުގައި ދެވުނު މައުލޫތަކުގެ ތެރޭގައި ޖަޒީރާ ރާއްޖޭގެ ޕޮލިސީ އެޖެންޑާއާއި، ރާއްޖޭގެ އިޤްތިޞާދީ ކުރިއެރުމާއި، ދެމެހެއްޓެނިވި “ނޫ އިޤްތިޞާދެއް” ބިނާކުރުމުގައި ބައިވެރިވުން އިތުރުކުރުމާއި، އިޖްތިމާޢީ ކުރިއެރުން އިތުރުކުރުމަށް ޞިއްޙީ ދާއިރާއާއި ތަޢުލީމީ ދާއިރާއާއި ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ދާއިރާއިން ހުރި ފުރުޞަތުތަކާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުން ހިމެނެއެވެ.

މި ފޯރަމުގައި އަންގާރަ ދުވަހުވެސް މުހިންމު ދާއިރާތަކުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަންތައް ކުރިޔަށްދާނެއެވެ.

މިއީ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ އޮފީހާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް ފޮރިން އެފެއާޒް އަދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިނޭންސް ގުޅިގެން މި ހިނގާ ޖޫން މަހުގެ 17 އިން 18 އަށް ކުރިޔަށްގެންދާ ފޯރަމެކެވެ.

މި ފޯރަމަކީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތަރައްޤީއަށް އެހީތެރިވެދީ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓް ކުރަން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖޭގައި މިފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި ބާއްވާ މިފަދަ އެންމެބޮޑު ފޯރަމެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 3 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.