އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ފަލަ ސުރުޚީ

9200 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ ފްރޭމްވޯކް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިން: ހައުސިން

  • 4200 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ޗައިނާ ކުންފުންޏަކާއެކު
  • 5000 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ އިންޑިއާ ކުންފުންޏަކާއެކު
  • 5000 ހައުސިން ޔުނިޓް ހާއްސަކުރަނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކަށް

އަޒްލިފާ އަބްދުﷲ
AzuAzlifa

ކ. މާލެ 18 ޖޫން 2019 | އަންގާރަ 03:14 21,037

ހުޅުމާލޭގައި އިމާރަތްކުރަމުން އަންނަ ފްލެޓްތައް - ތަހާރަތު މުހައްމަދު ވަހީދު

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވެހިކަމުގެ ވައުދުގެ ދަށުން އިމާރަތްކުރުމަށް ނިންމާފައިވާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކުގެ ތެރެއިން 9200 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް ފްރޭމްވޯކް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

ރާއްޖެޓީވީގެ ފަލަސުރުހީ ޕްރޮގްރާމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަލީ ޝާމިން ވިދާޅުވީ 9200 ހައުސިން ޔނިޓް އެޅުމުގެ ފްރޭމްވޯކް އެއްބަސްވުމުގައި ފަހިދިރިއުޅުން ކޯޕަރޭޝަން (އެފްޑީސީ) މެދުވެރިކޮށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަމަށެވެ. އޭގެތެރެއިން 4200 ހައުސިން ޔުނިޓް، މާލެ ސަރަހައްދުގައި އެޅުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު، އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހުގައިކަމަށް ޝާމިން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝާމިން ވިދާޅުވިގޮތުގައި މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިމާރަތްކުރާ 4200 ހައުސިން ޔުނިޓްގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވަނީ ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާއެކު އެވެ.

އޭގެއިތުރުން 5000 ހައުސިން ޔުނިޓް އެޅުމަށް އިންޑިއާގެ ކުންފުންޏަކާއެކު ފްރޭމްވޯކް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ފާހަގަކޮށް ޝާމިން ވިދާޅުވި އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރީ ނިމުނު މެއި މަހުގައި ކަމަށެވެ. އަދި އެ 5000 ހައުސިން ޔުނިޓް އިމާރަތްކުރުމަށް ނިންމާފައިވަނީ ދެކުނުގެ އަތޮޅުތަކުގައިކަމަށް ޝާމިން ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝާމިން ވިދާޅުވިގޮތުގައި ފްރޭމްވޯކް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށް މަސައްކަތްކުރިއަށްދާއިރު، އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ފްރޭމްވޯކް އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރިތާ 6 މަސް ދުވަސް ފަހުން ސޮއިކުރެވިގެންދާނެކަމަށް ޝާމިން ވިދާޅުވި އެވެ.

ފްރޭމްވޯކް އެގްރީމަންޓުގައި މި ސޮއިކުރެވެނީ 6 މަސް ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ދިނުމަށްފަހުގައި. އެ ބޭފުޅުން ކުރައްވަންޖެހޭ ކަމަކީ ކުރެހުންތައް ތައްޔާރުކުރުމާއި، ބިން ފައިނަލައިޒްކުރުމާއި، އަދި ސަރުކާރާއި ގުޅިގެން ފައިނޭންސް ހަމަޖެއްސުން. މި މަސައްކަތްތައް މި މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ކުރެވުނީމައި އަމަލީ މަސައްކަތް، ކޮންސްޓްރަކްޝަންގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކުރެވޭނީ.

~ އަލީ ޝާމިން / ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ

އެ މަޝްރޫއުގެެ އިތުރުންވެސް 2000 ހައުސިން ޔުނިޓް މާލެ ސަރަހައްދުގައިި އިމާރަތްކުރުމަށް މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަކަމަށް ޝާމިން ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ހައުސިން ޔުނިޓްތައް އެޅުމުގައި ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅަނީ ހައުސިން ނީޑް އެސެސްމަންޓަށް ބެލުމަށްފަހުގައިކަމަށާއި، އެކަމުގައި ރައްޔިތުންނާއި، ކައުންސިލްތަކުގެ ލަފާ ހޯދާނެކަމަށް ޝާމިން ވިދާޅުވި އެވެ.

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހްގެ ރޔާސީ ވައުދުތަކުގެ ތެރެއިން އެންމެ މުހިންމު އެއް ވައުދަކީ ބޯހިޔާވެހިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ވައުދު އެވެ. އެކަމުގައި ވަކި ރައްޔިތަކު ތަފާތުނުކުރާނެކަމަށް އެމަނިކުފާނު ވަނީ ވައުދުވެވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް