އާދީއްތަ 15 ޑިސެންބަރު 2019
06 މުލަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 18
ފަތިސް 04:46
އިރުއަރާ 06:02
މެންދުރު 12:05
އަސްރު 15:25
މަޣްރިބް 17:59
އިޝާ 19:17
ރާއްޖެ - ފެމިލީ ކޯޓު

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުޒައިފާގެ މައްސަލައެއް ޖޭއެސްސީއަށް ހުށައަޅައިފި

  • މައްސަލަ ހުށައަޅާފައިވަނީ ހޯމަ ދުވަހު

އަލީ ސަމާޚް
AliSamah8

ކ. މާލެ 17 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 22:07 31,409

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުޒައިފާ މުހައްމަދު - ރާއްޖެއެމްވީ

ފެމިލީ ކޯޓުގެ ގާޒީ ހުޒައިފާ މުހައްމަދުގެ މައްސަލައެއް ޖުޑީޝަލް ސަރިވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) އަށް ހުށައަޅައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު ގާޒީ ހުޒައިފާގެ މައްސަލަ ޖޭއެސްސީ އަށް ހުށައަޅާފައިވަނީ ފެމިލީ ކޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފެކެވެ.

ޖޭއެސްސީއަށް ހުށައަޅާފައިވާ ހުޒައިފާގެ މައްސަލައަކީ، އެ މުވައްޒަފުގެ ބޮލުގައި ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް އަޅުވަން މަސައްކަތް ކުރުމުގެ އިތުރުން އެ މުވައްޒަފު ފްރޭމް ކުރަން އުޅުމުގެ މައްސަލައެވެ.

އެ މުވައްޒަފު ބުނީ، ހުޒާއިފާ އޭނާއާ ޒާތީ ގޮތުން ޖައްސާލައިގެން އުޅެނީ ކުރީގެ ފެމިލީ ކޯޓުގެ ކައިވެނީގެ ރަޖިސްޓަރު އަހުމަދު އަބްދުﷲ އެ މަގާމުން ވަކިކުރި މައްސަލައިގައި ކަމަށެވެ. އަދި އަބްދުﷲ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާނީ ފެމިލީ ކޯޓު ތެރޭގައި ހައްޖު ގްރޫޕެއްގެ އިދާރީ މަސައްކަތާއި ފައިސާގެ މުއާމަލާތުތަކެއް ހިންގި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައެވެ.

ރާއްޖެއެމްވީއަށް މައުލޫމާތު ދިން މުވައްޒަފު ބުނީ، ހުޒައިފާ އެ މުވައްޒަފާ ޒާތީގޮތުން ޖައްސާލައިގެން އުޅެނީ ކުރީގެ ރަޖިސްޓްރާ އަބްދުﷲ ކޯޓު ތެރޭގައި ހައްޖު ގްރޫޕުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންދާތީ އެ މައްސަލަ ހުށައަޅައި އެކަމާއި ދެކޮޅަށް އަޑު އުފުލުމުން ކަމަށެވެ. އެކަންތައް ކޯޓު ތެރޭގައި ހިންގަމުން ދިޔައީ ހުޒައިފާ އަށްވެސް އެނގިގެން ކަމަށް އެ މުވައްޒަފު ތުހުމަތުކުރެއެވެ. އަދި ގާޒީ ވަނީ އަބްދުﷲ ދިފާއުކުރުމަށް މަސައްކަތް ކޮށްފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 6 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އައިޝަތު ޝާނީ

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް