ހޮނިހިރު 07 ޑިސެންބަރު 2019
11 ދޮށަ
1441 ރަބީޢުލްއާޚިރު 10
ފަތިސް 04:42
އިރުއަރާ 05:58
މެންދުރު 12:01
އަސްރު 15:22
މަޣްރިބް 17:56
އިޝާ 19:13
ރާއްޖެ - މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީ

އޭސީސީ އާއި ބްރޯޑްކާސްޓިންގ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން މަޖިލީހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

  • ދެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރު ކުރަނީ ހޯމަ ދުވަހު
  • ދެ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ފާސްކޮށްފައިވަނީ، ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުން
  • އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނާއި، ބްރޮޑްކޮމްގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ހުށަހެޅުއްވީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ހަލީމް

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 17 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 17:03 2,965

މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގެ ތެރެއިން - މަޖިލިސް

އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސސީ) އާއި މޯލްޑިވްސް ބްރޮޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަން (ބްރޮޑްކޮމް) މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ނިންމައިފިއެވެ.

ހޯމަ ދުވަހު އޮތް މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާއި ބެހޭ ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވަނީ އަންނަ އަފްތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 2:30 އަށް ދެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ކޮމެޓީީއަށް ހާޒިރު ކުރުމަށެވެ. ދެ ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ފާސްކޮށްފައިވަނީ، ކޮމިޓީގެ މެމްބަރުންގެ އިއްތިފާގުންނެވެ.

އޭސީސީގެ މެމްބަރުންނާއި، ބްރޮޑްކޮމްގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން ހުށަހެޅުއްވީ ބިލެތްދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު ހަލީމްއެވެ. ހަލީމްގެ ހުށަހެޅުއްވުމަށް ތާއީދު ކުރެއްވީ ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއީލް ނަސީމްއެވެ.

އޭސީސީ ކޮމިޝަނަށް ހާޒިރުކުރަނީ ފާއިތުވި 5 އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ކޮމިޝަނުގެ ނަޒާހަތްތެރިކަމާއި މެދު ސުވާލު އުފެދޭ އެތައް ކަންތައްތަކެއް ހިގާފައިވާތީ، އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުމަށެވެ.

ބްރޮޑްކޮމް ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ ފާއިތުވި 5 އަހަރު ދައުލަތުގެ މީޑިޔާ ސަރުކާރުން ހިސޯރުކޮށްފައި އޮތުމާއި، މިނިވަން މީޑިޔާތަކައް ހިންގުމަށް ކޮމިޝަނުން ހުރަސްއަޅާފައިވާތީ، އެކަމާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލުކުރުމަށެވެ. މީގެ އިތުރުން ބްރޮޑްކޮމްގެ ނައިބް ރައީސް އިސްމާއިލް ސޮފްވާން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މުސާރަ ނަންގަވަމުން އަންނަ މައްސަލަ އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ސުވާލު ކުރުން ހިމެނެއެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް