ހުކުރު 29 މެއި 2020
10 ރޯނު
1441 ޝައްވާލް 06
ފަތިސް 04:34
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 12:07
އަސްރު 15:30
އިރުއޮއްސޭ 18:15
އިޝާ 19:33
މަޖިލިސް 2019

ގެސްޓް ހައުސްއާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހެޅި ގަރާރު ބޭރުކޮށްލައިފި

  • ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދީގެން ނަމަވެސް، ފަސޭހައިން ފާއިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ބުނެފައިވޭ
  • ގަރާރު ބޭރުކޮށްލާފައިވަނީ 62 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުން

ކ. މާލެ | 17 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 15:09 | 5,475

ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު - މަޖިލިސް

ގެސްޓް ހައުސް އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަސޭހައިން ލޯނު ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް މިހާރުން މިހާރަށް ހަމަޖައްސައި, އެ މަގުން އަމަލުކުރުމަށް ދައުލަތުގެ މައްޗަށް ލާޒިމުކުރުމަށް ބާރުއެޅުމުގެ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ބޭރުކޮށްލައިފިއެވެ.

ގަރާރު ބޭރުކޮށްލާފައި ވަނީ 62 މެމްބަރުންގެ ވޯޓުންނެވެ. އެ ގަރާރާ އެއްކޮޅަށް ވޯޓު ދެއްވާފައި ވަނީ 15 މެންބަރުންނެވެ. މި ވޯޓުގައި 85 މެންބަރުން ބައިވެރިވަޑައިގެންނެވި އިރު ދެ ބޭފުޅަކު ވަކި ކޮޅަކަށް ވޯޓު ނުދެއްވައެވެ.

ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރުގައި ބުނެފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރީގެ ކޮންޓްރޯލް ބިދޭސީ އިންވެސްޓަރުންގެ ފުރިހަމަ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ދިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި، ދިވެހި ދައުލަތުގެ ސޮވެރިން ގެރެންޓީ ދީގެން ނަމަވެސް، ގެސްޓް ހައުސް އިންވެސްޓަރުންނަށް ފަސޭހައިން ފައިސާ ލިބޭނެ އިންތިޒާމްތަކެއް މިހާރުން މިހާރަށް ދައުލަތުން ހަމަޖައްސަވައި ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

ގަރާރު އިތުރަށް ބުނެފައި ވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަތުރުވެރިކަމުގެ ސިނާއަތު ބިދޭސީ އިންވެސްޓަރުންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގޮސްފައިވާއިރު، ހަމަ އެފަދައިން ރަށު ރައްޔިތުންނަށް ސީދާ މަންފާ ލިބެމުން އަންނަ ރަށު ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރި ވެސް ބިދޭސީ އިންވެސްޓަރުންގެ ކޮންޓްރޯލްގެ ދަށަށް ގޮސް، ގެސްޓް ހައުސްގެ ވިޔަފާރިން ދިވެހި މީހާ އަށް ލިބޭ މަންފާ ކުޑަވެ، ގެސްޓް ހައުސްގެ މުޅި ވިޔަފާރި ބޭރު އިންވެސްޓަރުންގެ ކޮންޓްރޯލުގެ ދަށަށް ހިނގައިދާނެ ކަމުގެ ބިރުވަނީ ވަރަށް ބޮޑުވެފައި ކަމަށެވެ.

މިހެން މިކަން ދިމާވަނީ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބޭންކްތަކުން ލިބެން ހުރި މަދު ފައިނޭންޝިއަލް ފެސިލިޓީޒްތަކަށް ވާސިލްވުމަށް އާންމު ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރިވެރިޔާ އަށް ހާހުން ހުރަސްތައް ކުރިމަތި ކުރުވާފައި ވުން ކަމަށް ޖާބިރުގެ ގަރާރުގައި ވަނީ ބުނެފައެވެ. އަދި ސަރުކާރުގެ ގެސްޓް ހައުސް ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޯނު ދޫކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ހަރުދަނާ ނިޒާމެއް، އަދި ގެސްޓް ހައުސް ވިޔަފާރި ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި ބޭނުންވާ އިންވެސްޓްމަންޓަށް ފަސޭހައިން ވާސިލްވެވޭނެ އުސޫލްތަކެއް ތަންފީޒް ކުރަމުން ނުގެންދާ ކަމަށް ގަރާރުގައި ބުނެފައިވެއެވެ

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 2 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަލީ ޔޫސުފް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.