ހޮނިހިރު 16 ނޮވެންބަރު 2019
03 ނޮރަ
1441 ރަބީއުލް އައްވަލް 19
ފަތިސް 04:36
އިރުއަރާ 05:51
މެންދުރު 11:55
އަސްރު 15:14
މަޣްރިބް 17:51
އިޝާ 19:05
ރާއްޖެ - ރައީސް ނަޝީދުގެ ލަންކާ ދަތުރުފުޅު

ރާއްޖެ އިން ބޮޑު ވަފްދެއް ވަޑައިގެންނެވީތީ ވަރަށް އުފާކުރަން: ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ

  • ރާއްޖެ އާއި ލަންކާ އާއި ދެމެދު ޖެއޮގްރަފީ ގޮތުންނާއި، ތާރީޚީ ގޮތުން އެއްކަންތައްތަކެއް ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވި
  • ރާއްޖޭގެ ރައްޔިތުން ސްރީލަންކާ އާއި މެދު ބާއްވާ ގާތް ކަމަށް ޝުކުރު އަދާކުރެއްވި

ހައްވާ މުހައްމަދު
hawwimd

ކ. މާލެ 17 ޖޫން 2019 | ހޯމަ 16:57 3,170

ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ މުހައްމަދު ނަޝީދު އަދި އީވާ އަބްދުﷲ އާއި އެކުގައި - ހައްވާ މުހައްމަދު

ސްރީލަންކާ އާއި އެކުގައިވާކަން ހާމަކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖެއިން ބޮޑު ވަފްދެއް ވަޑައިގެންނެވީތީ، އެކަމާ ވަރަށް ބޮޑަށް އުފާކުރައްވާ ކަމަށް ސްރީލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ވިދާޅުވެއްޖެއެވެ.

ރަސްމީ ގެކޮޅުގައި ހުންނަވާ "ރާއްޖެ އެމްވީ" އަށް ދެއްވި ޚާއްސަ އިންޓަރވިއުއެއްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ވިދާޅުވީ ރާއްޖެއިން ބޮޑު ވަފްދެއް ލަންކާ އާއި އެކުގައި ތިބިކަން ހާމަކޮށް ދިނުމަށް، އެ ގައުމަށް ވަޑައިގެންނެވީތީ، އެކަމުގެ އަގު ވަޒަން ކުރައްވާ ކަމަށާއި، އަދި އެކަމާއި ވަރަށް އުފާކުރައްވާ ކަމަށެވެ.

ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް މެމްބަރުންނާއި ބައްދަލުކޮށް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ވަނީ ވާހަކަފުޅު ދައްކަވާފައި

ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ވިދާޅުވީ ސްރީލަންކާ އަކީ ރާއްޖެ އާއި ވަކިން އޮތް ގައުމެއް ކަމުގައި ވިޔަސް، ޖެއޮގްރަފީ ގޮތުންނާއި، ތާރީޚީ ގޮތުން އެއް ގޮތް ކަންތައްތަކެއް ހިމެނޭ ދެ ގައުމު ކަމަށެވެ. އެހެންކަމުން ސްރީލަންކާއިން އަބަދުވެސް ރާއްޖެ ދެކެނީ، އެންމެ އަވައްޓެރި އަދި އެންމެ ގާތް ގައުމު ކަމުގައި ކަމަށެވެ.

ސްރީލަންކާ އަކީ ރައްކާތެރި ގައުމެއްކަން މުޅި ދުނިޔެއަށް ހާމަކޮށް ދިނުމަށް، ރާއްޖޭގެ ވަފްދެއް ސްރީލަންކާ އަށް ވަޑައިގެންނެވުމުން ދޭހަވަގެން ދިޔައީ، ލަންކާއަށް ދިވެހިން ކުރަމުން އަންނަ އިތުބާރު ކަމަށް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ވިދާޅުވިއެވެ.

ރާއްޖޭގެ ގަނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ އޮޅުން ފިލުއްވި

މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު އާއި، ނައިބް ރައީސް އީވާ އަބްދުﷲ، ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕް މެމްބަރުން، ގައުމީ މަޖިލިސް މެމްބަރުން، ރައީސް އޮފީހުގެ މިނިސްޓަރުން އެކުލެވޭ ގޮތަށް 100 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުންގެ ވަފްދެއް ވަނީ 3 ދުވަހުގެ ދަތުރުފުޅެއް ސްރީލަންކާއަށް ކުރައްވާފައެވެ.

ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ވަނީ އެ ވަފްދާއި ބައްދަލުކޮށް، ސްރީލަންކާގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ ތަޖްރިބާތައް ހިއްސާކުރައްވާ، ރާއްޖޭގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށްދާ ގޮތް އޮޅުން ފިލުއްވާފައެވެ. އަދި އެޕްރީލް މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހު އެ ގައުމަށް ދިން ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއިން އަރައިގަތުމަށް ކުރައްވަމުން އަންނަ މަސައްކަތްވެސް، ރާއްޖޭގެ ވަފްދާއި، ކަރޫ ޖަޔަސޫރިޔާ ވަނީ ހިއްސާ ކުރައްވާފައެވެ.

އެންމެ ފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރީ: 5 މަސް ކުރިން | ރިވިއު ކުރީ: އަބުދުﷲ ނަސީރު އިބްރާހިމް

މި ލިޔުން ކިޔާލުމުން

ޚަބަރެއް ނުވަތަ މައުލޫމާތެއް ރާއްޖެއެމްވީ އަށް ދެއްވުމަށް [email protected] އަށް އީމެއިލް ކުރައްވާ ނުވަތަ 3007773 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވާ.

ކޮމެންޓް